Poziv Caritasa BiH: Pomozimo stradalima od potresa u Turskoj i Siriji

Caritas Bosne i Hercegovine uputio je u utorak poziv za sudjelovanje u humanitarnoj akciji “Pomozimo stradalima od potresa u Turskoj i Siriji”.

Pozivom na jedinstveni broj triju bh operatera 17764 donirate 2,00 KM!

Svoj dar uputite izravno preko Caritasa Bosne i Hercegovine:

Caritas Bosne i Hercegovine

UniCredit Bank d.d. Mostar

KM: Transakcijski račun: 338 320 22007 22429

Devizni račun: IBAN BA39 338 060 48937 86133

SWIFT CODE: UNCRBA 22

Navesti naznaku: Za stradale od potresa u Turskoj i Siriji!

Iskrena zahvala svim nesebičnim darovateljima i neka dobri Bog blagoslovi Vašu dobrotu!

Caritas Bosne i Hercegovine

Radio AS