Poznato ko će u Kantonu Sarajevo dobiti subvenciju za kupovinu peleta

Resorni ministar Enver Hadžiahmetović je obrazložio ko će u Kantonu Sarajevo dobiti subvenciju pri kupovini peleta i zašto je donijeta takva odluka.

Subvenciju će dobiti 360 osoba kojima je Vlada Kantona Sarajevo u saradnji s UNDP-om subvencionirala i zamjenu/kupovinu peći za pelet. Hadžiahmetović je u izjavi za naš portal ukazao da među njima ima i onih koji su socijalno ugroženi.

Međutim, napomenuo je da će subvencije za kupovinu energenata za grijanje dobiti 39.000 onih koji imaju minimalnu penziju, 2.500 korisnika socijalne pomoći i 1.500 onih iz boračke populacije, bez obzira koji energent koriste. Svi će dobiti 50 KM u novembru i 50 KM u decembru.

Kantonalni ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je podsjetio da je subvencioniranje kupovine peći za pelet bio pilot projekat te da se želi nastaviti s ovim projektom.

“Kada smo prije dvije godine pokrenuli taj projekat, pelet je tada bio znatno jeftiniji. U nekoliko je mjeseci je značajno poskupio. Sada se mnogi pitaju šta da rade i odlučili smo se da i njima pomognemo, jer to nisu velika sredstva”, konstatovao je Hadžiahmetović.

Prema njegovim riječima, ovim se nastojalo smanjiti mogućnost da građani, koji su dobili subvencije za kupovinu peći za pelet, ponovo koriste energente koji su štetniji po okoliš, kao što je ugalj. Kako je i sam istakao, riječ je o ekološkom i socijalnom aspektu. Poručio je da bi volio da su subvencije bile i izdašnije, ali da za to nije postojala mogućnost.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić je ranije u intervjuu za naš portal najavio da bi proizvodnja peleta u tvornici, koja će biti u vlasništvu Kantona Sarajevo, trebala početi do sljedeće grijne sezone. Istakao je da bi taj pelet trebao biti jeftiniji od onog koji se proizvodi u tvornicama u privatnom vlasništvu, te da će biti kvalitetan.

Radio AS