Pravni fakultet UNSA osvojio prvo mjesto na državnom takmičenju u simulaciji suđenja

Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu osvojio je prvo mjesto na državnom takmičenju u simulaciji suđenja iz oblasti krivičnog prava za studente javnih pravnih fakulteta u BiH  koje je održano u periodu od 02.11. do 04.11.2022. godine u hotelu „Termag“ na Jahorini.

Predmetno takmičenje predstavlja tradiciju započetu 2012. godine i odvija se u organizaciji Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država / Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u inostranstvu (US DoJ / OPDAT).

Na takmičenju kojeg je učestvovalo je sedam javnih pravnih fakulteta iz BIH.

Tim studenata i studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su činili studenti četvrte godine: Abela Rastoder, Umma Kosovac, Tarik Čančar, Kerim Ušanović, Sarah Delić i Ilma Motika. Predvodili su ih viša asistentica Ena Gotovuša i asistent Miloš Davidović.

Radio AS