Predstavnici Direkcije za civilno zrakoplovstvo posjetili Međunarodni aerodrom Sarajevo

U sklopu recertifikacijskog audita koji će se na Međunarodnom aerodromu Sarajevo provoditi od strane Direkcije za civilno zrakoplovstvo u periodu od 24. do 25. maja, predstavnici BHDCA održali su sastanak sa članovima Uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Predstavnici BHDCA: Generalni Direktor, Čedomir Šušnjar, zamjenik generalnog direktora Marin Raspudić i Šefica odsjeka za aerodrome – AGA Inspektorica Slađana Grozdanić održali su sastanak sa članovima Uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo, direktorom Alanom Bajićem i izvršnim direktorom za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju Elvedinom Begićem.

Direktor Bajić istakao je kako Aerodrom Sarajevo kontinuirano prati, kako međunarodnu, tako i domaću legislativu iz oblasti aerodromskog poslovanja, te izuzetno cijeni pomoć i podršku od strane BHDCA i u ovom segmentu.

Jedna od tema bila je i visina naknade koju plaća operater vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe, te je i na ovom sastanku potvrđeno kako Aerodrom Sarajevo redovno dostavlja statističke izvještaje prema BHDCA o broju prevezenih putnika i tereta u skladu sa zakonskim aktima na osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) i člana 13. stav (3) Zakona o zrakoplovstvu BiH. Shodno tome, razgovaralo se o projektima, koji bi se finansirali iz ovih sredstava.

Članovi Uprave sarajevskog aerodroma iznijeli su probleme sa kojima se ovaj aerodrom već godinama susreće u svome radu, a vezani su za ispunjavanju uslova vezanih za Osnovnu stazu (strip) i sistem za automatizaciju indikacije operativnog statusa prilaznih svjetala u slučajevima vizuelnog prilaza. Radi se o projektima koje aerodrom mora u saradnji sa BHDCA završiti, a realizacija obezbjeđuje unapređenje sigurnosti i safety-a zračnih operacija.

Predstavnici Direkcije za civilno zrakoplovstvo iskoristili su ovu posjetu i da obiđu radove koji se trenutno izvode na sarajevskom aerodromu, a koji su vezani za projekat dogradnje i modernizacije Terminala B.

Prezentovani su im završeni radovi u okviru prve faze projekta, kao što radovi na povećanju broja šaltera za registraciju putnika, prošireni i modernizirani sistem za upravljanje prtljagom, novi sortirajući karuseli za preuzimanje prtljage, povećani broj gate-ova, kao i novi sadržaji koji će upotpuniti usluge Međunarodnog aerodroma Sarajevo (ugostiteljski objekti poznatih franšiznih brendova, te maloprodajni objekti poznatih domaćih i svjetskih brendova, i dr.).

Ova susret rezultat je odlične saradnje između Međunarodnog aerodroma Sarajevo i Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, koja nam kao naš regulator sve ove godine pruža pomoć i podršku u radu,te vjerujemo da će se ova dobra suradnja nastaviti i u narednom periodu, a sve u cilju daljeg rasta i unapređenja zračnog prometa i njegove bezbjednosti u Bosni i Hercegovini.

Radio AS