Predstavnici Saveza općina i gradova FBiH i premijer KS razgovarali o izmjenama Zakona o vodama KS

Predstavnici Saveza općina i gradova FBiH razgovarali su danas s premijerom Kantona Sarajevo Nihadom Ukom o Zakonu o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo koji je Skupština KS usvojila 31. oktobra 2022. i kojim su jedinicama lokalne samouprave prenesene nadležnosti koje nije pratio prenos finansijskih sredstava za njihovo izvršenje. 

Istaknuto je da je Zakonom utvrđeni rok od 12 mjeseci prekratak za općine da preuzmu sve mjesne vodovode i iste daju na upravljanje pravnom licu koje je u skladu sa zakonskom regulativom registrovano i specijalizirano za obavljanje tih poslova, te da je neophodno produžiti ovaj rok.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH Hamdo Ejubović izjavio je da je neophodno da se primjena zakona odgodi, te da se obezbijede sredstva kako bi se Zakon proveo.

“Konkretno, radi se o prenosu nadležnosti za izdavanje vodnih saglasnosti koje bi sada sa nivoa kantona trebale da se prenesu na jedinice lokalne samouprave, za što kadrovski one nisu osposobljene, a što one moraju da provedu kroz svoje sistematizacije te da prime državne službenike koji će raditi taj posao. Neophodno je da jedinice lokalne samouprave preuzmu brigu i poslove o lokalnim vodovodima koje su do sada obavljale različite grupe građana ili mjesne zajednice, te da to preuzmu na sebe što je jako težak i skup posao”, naglasio je Ejubović.

Uk je naveo da će KS učiniti ćemo sve da budu riješe neki izazovi između Kantona i općina, a sve u interesu građana, lokalnih zajednica i Kantona Sarajevo.

“Biće teško, jer pitanje odnosa u Kantonu Sarajevo između lokalnih zajednica i Kantona Sarajevo, već sigurno desetljećima nije riješeno i da je jako kompleksno pitanje koje, na ovaj način, ne može reći da će biti riješeno u ovom mandatu”, rekao je Uk.

Potcrtao je da će učiniti sve što je u njegovoj moći, kao premijera, da se olakša građanima Kantona Sarajevo i načelnicima, za sve ove nepravde koje evidentno postoje u sistemu, da se isprave, i još jednom je podvukao da je to u interesu građana tih lokalnih zajednica, saopšteno je iz Saveza općina i gradova FBiH.

Radio AS