Pretproljetno uređenje zelenih površina u Sarajevu

Današnje pogodne vremenske prilike ekipe KJKP “Park”, koje inače tokom zime čine zimsku službu, koriste i za pretproljetno hortikulturno uređenje javnih zelenih površina u sedam sarajevskih opština u kojima održavaju oko tri miliona kvadrata površina.

“Raspoređeni su danas na 115 lokacija, od kojih na 100 vrše zaštitu komunalne čistoće, a na 15 orezuju stabla, grmlje, živu ogradu”, kazala je Feni stručna saradnica za informiranje KJKP “Park” Aldijana Hamza.

Istakla je da je danas počela i predproljetna zaštita i čišćenje travnjaka, prikupljanje suhog biootpada i komunalnog smeća ostavljenog na travnatim površinama tokom sniježnih padavina.

Uređenje travnjaka počelo je u Velikom i Malom parku, te uz Spomenik ubijenoj djeci Sarajeva.

“Na Koševskom brdu nastavljeno je orezivanje i priprema nižih stabala za novu lisnu masu. Zaštita i priprema travnjaka za proljetnu košnju danas se radi i u ulici Porodice Ribar u Novom Sarajevu. U Aleji lipa u toku je zaštita i oblikovanje krošnji nižih i mlađih stabala. U Novom Gradu odvoz prikupljanog otpada pomoću mehanizacije radi se u naseljima Otoka i Čengić vila. U ovom naselju danas se radi i orezivanje i priprema stabala, grmlja i žive ograde za proljeće”, kazala je Hamza.

Ekipa je i na Igmanu i Bjelašnici u okviru redovnog održavanja.

“Ilidžanska ekipa je u Hrasnici gdje se radi uklanjanje samoniklica. Ujedno se vrši i odvoz otpada, kao i u naselju Pejton. U toku je predproljetno uređenje i zelenih površina u dvije vogošćanske ulice. U Igmanskoj i Tome Mendeša osim pripreme travnjaka izgrabljivanja otpada, radi se u orezivanje grana nižih stabala, te oblikovanje i priprema sadnica ukrasnog grmlja. Jedinica za njegu i zaštitu stabala je u ulici Milana Preloga u Novom Gradu”, dodala je Hamza.

Radio AS