Prezentovane Smjernice za postupanje škola u hitnim i iznenadnim situacijama

Ministarstvo obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo organizovalo je danas savjetovanje za sve direktore osnovnih i srednjih škola posvećeno sigurnosti učenika. To je bila prilika da ih se podsjeti na već postojeće procedure koje se primjenjuju u situacijama koje ugrožavaju najbolji interes djece i prezentiraju nove koje se odnose na hitne i iznenadne situacije u školama. 

Dokument Smjernice za postupanje škola u hitnim i iznenadnim situacijama izradila je Radna grupa koju je Ministarstvo oformilo u junu 2023. godine, nakon nemilih događaja u školama u državi i regiji. 

“Važno je istaći da su na sadržaju Smjernica radili predstavnici Tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, službi socijalnog rada, stručnjaci za mentalno zdravlje i sigurnost. Ovaj dokument predstavlja hodogram postupanja i oslanja se na najefikasnije prakse u ovoj oblasti. S obzirom na iznimnu važnost sigurnosti učenika i školskih zajednica, ključno je da svi direktori, kao i ostali zaposlenici u školama i učenici budu potpuno upoznati s procedurama i postupcima u slučaju hitnih situacija”, naglasila je ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović u obraćanju direktorima. 

U narednom periodu u planu je rad na provedbi Smjernica u svim školama Kantona Sarajevo. Pored redovne komunikacije sa svim uposlenima, Ministarstvo već radi na izradi programa obuke kako uposlenika obrazovnih institucija, tako i ostalih grupa u našem društvu koji mogu dati svoj doprinos u stvaranju još sigurnijeg okruženja za svu djecu. 

Osim ministrice Hota-Muminović, prezentaciju su održali i članovi Radne grupe: mr. Advija Hajdo-Balta, šefica Odjeljenja za maloljetnike Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, prof.dr. Elmedin Muratbegović s Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Hasan Begić iz Uprave policije MUP-a KS, magistar socijalnog rada Dejan Miković iz JU Kantonalni centar za socijalni rad, dr.med.sci. Gazmend Ljutfiu iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo-Centar za mentalno zdravlje, te profesori Adis Dučić i Admir Pljevljak.

Radio AS