Pripadnici civilne zastite KS s mehanizacijom učestvuju u sanaciji štete od poplava u Sloveniji

Danas je ispraćen konvoj sačinjen od materijalno-tehničkih i ljudskih kapaciteta službi zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo koji će pružiti pomoć Republici Sloveniji u saniranju posljedica od katastrofalnih poplava.

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Štaba civilne zaštite KS, jučer na hitnoj telefonskoj sjednici donijela Odluku o angažovanju struktura zaštite Kantona Sarajevo na pružanju pomoći Republici Slovenija u saniranju posljedica od poplava.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, određeno je da će se pomoć za zaštitu i spašavanje pružiti u teškoj mehanizaciji, odnosno bagerima s posadama iz struktura zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine u trajanju od 10 dana, a po Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite naređeno je angažovanje službi zaštite i spašavanja iz Kantona Sarajevo.

“Upravo smo za ublažavanje posljedica poplava i sanacija za prijateljsku državu Sloveniju ispratili četiri vozila i 15 pripadnika civilne zaštite”, izjavio je premijer KS Nihad Uk, uz čestitke direktoru Kantonalne uprave civilne zaštite KS Dženanu Brkaniću na realizaciji ove humane aktivnosti.

Od ukupno šest vozila koja su upućena za Sloveniju, četiri su vozila CZ Kantona Sarajevo i dva CZ RS.

“Po prvi put se aktivirao mehanizam koordinacije za međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje između Vijeća ministara BIH, entiteta, a analogno i kantona. Ponosan što i na ovaj način Kanton Sarajevo pokazuje da je opremljen za najsloženije civilne operacije, ali i spreman da se solidariše na međunarodnom nivou”, rekao je Uk.

Radio AS