Projekt energijske efikasnosti: Okončani radovi na Osnovnoj školi “Grbavica I”

U okviru projekta “Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo” danas je obilježen završetak radova poboljšanja energijske efikasnosti na objektu Osnovna škola “Grbavica I”.

Radovi poboljšanja energijske efikasnosti na objektu ove osnovne škole obuhvatili su termoizolaciju fasade objekta, zamjenu otvora, isporuku i montažu kondenzacionog gasnog kotla sa pratećim radovima na mašinskim instalacijama – ugradnju razvodnog ormara i automatske regulacije, ugradnju termostatskih ventila na postojećim radijatorima, radove unutar prostora kotlovnice, itd., limarske i gromobranske radove, ugradnju LED sijalica, te pripremne i prateće radove u svrhu obnove objekta. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je oko 710.000 KM.

“Nakon zimskog raspusta, učenike Osnovne škole ‘Grbavica I’ očekuju toplije učionice i ljepši školski ambijent. Pored toga, ova škola je iz kategorije ‘D’ prešla je u kategoriju ‘B’ energijske efikasnosti, što znači da će gubici energije prilikom zagrijavanja objekta biti značajno manji. S tim u vezi,  ostvarit će se određene uštede ali i smanjiti emisija štetnih PM čestica u zrak. Namjera Vlade KS je da i u narednoj godini nastavi sa ulaganjem u infrastrukturu javnih objekata, čime će se  osigurati kvalitetniji uslovi boravka za krajnje korisnike ali i doprinijeti smanjenju zagađenja zraka u KS”, izjavio je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović, prilikom posjete obnovljenoj školi.

Direktor Osnovne škole “Grbavica I” Sedin Kamenjaš je, ovom prilikom, iskazao iskrenu zahvalnost donatorima, predstavnicima Vlasti Kantona Sarajevo i svima koji su na ovaj način dali doprinos i učestvovali u kreiranju kvalitetnijih uslova za rad i djelovanje škole, prvenstveno za sadašnje ali i buduće generacije učenika, zatim uposlenike škole i cjelokupnu zajednicu općenito.

Osnovna škola “Grbavica I” je jedna od 40 javnih ustanova koji su trenutno obuhvaćeni projektom “Energijska efikasnost u javnim objektima KS”, čije finansiranje je osigurano iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od osam miliona EUR-a, dok je Evropska unija osigurala nepovratna sredstva u iznosu od dva miliona EUR-a.

Radio AS