Promovisana kampanja “Poštuj život, ne oružje”: Podići svijest o opasnostima posjedovanja vatrenog oružja

U Sarajevu je danas organizovan javni događaj u okviru kampanje “Poštuj život, ne oružje”, a kao odgovor na veliki broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem sa tragičnim posljedicama koji su se dogodili u bliskoj prošlosti.

Kampanju provode svih 10 kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska, te Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, uz kontinuiranu informisanost i podršku Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, a sve u saradnji sa i tehničkom podrškom koju pruža Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).

Kroz događaje koji će se održati širom BiH, uz razgovor sa policijskim službenicima, građani i građanke, kao i mladi i djeca će imati priliku da čuju nešto više o samom projektu. Cilj kampanje je podizanje svijesti javnosti o opasnostima posjedovanja vatrenog oružja i teškim posljedicama po život i zdravlje ljudi, ali i poziv na konkretnu opštu akciju kako bi se spriječili slučajevi upotrebe oružja, te prevenirao i smanjio posjed nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini.

“Riječ je o kampanji edukativnog karaktera usmjerenoj ka mladima. Možda bi glavna poruka bila da ne postoji nijedna situacija u kojoj se oružje može smatrati bezopasnim ili igrčkom. Bili smo svjedoci, kako u regiji tako i u našoj državi, kao i širom svijeta, različitih nesreća koje su bile uzrokovane neodgovornim držanjem legalnog naoružanja. Tako da nam je sada fokus da govorimo, prvenstveno mladima, ali i vlasnicima legalnog naoružanja, pogotovo onih koji imaju malu djecu kod kuće koliko je važno držati se zakonskih propisa na način ispravnog čuvanja legalnog naoružanja. Dovoljna je samo jedna sekunda nepažnje koja će bespovratno uništiti ne jedan, nego više života”, rekla je Mersiha Novalić, načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS).

Upozorila je da legalno oružje uvijek mora biti van dohvata djece i uskladišteno na način koji je propisan zakonom te je podsjetila da zakon dozvoljava predaju oružja i municije u nelegalnom posjedu.

“Ako govorimo o predaji naoružanja, konkretno u Kantonu Sarajevo, moguća je predaja oružja iz B kategorije, u šta ne spada ono što često nalazimo odbačeno, a to su ručne bombe ili druga minsko-ekpslozivna sredstva. Građani kada vide odbačeno oružje važno je da to ne diraju i ne provjeravaju, da ne nose prema policijskim stanicama. Jako je važno da o tome obavijeste policiju putem broja 122 ili civilnu zaštitu, dakle osoblje koje je specijalizovano da to na siguran način ukloni”, kazala je Novalić.

Nakon predavanja policijskih službenika o ovoj temi, upriličen je razgovor i kviz za djecu i mlade o njihovim stavovima i poznavanju ove problematike.

Osim u Sarajevu, javni događaji promocije kampanje podizanja svijesti biće održani u Livnu 15. novembra, Širokom Brijegu 16. novembra, Zenici 17. novembra, Tuzli
20. novembra, Bijeljini 23. novembra, Travniku 28. novembra, Cazinu 29. novembra, Prijedoru 30. novembra, Mostaru 4. decembra, Trebinju 5. decembra i drugim gradovima u BiH tokom 2023. i 2024. godine.

Anadolu Agency (AA)

Radio AS