Prvi sat parkinga na aerodromu Sarajevo od 1. aprila će iznositi 4 KM, najavljeno i proširenje

Međunarodni aerodrom Sarajevo je danas saopćio kako će od 1. aprila na snagu stupiti izmjene cijena parkinga u prvom satu njegovog korištenja.

“Naime, nakon pažljivog razmatranja i analize različitih faktora koji su uticali na strukturu troškova povezanih sa operativnim radom parking sistema, uloženih sredstava na implementaciji i poboljšanju rada parking sistema, uvođenju kartičnog plaćanja na svim izlaznim rampama u cilju poboljšanja sveukupnog korisničkog iskustva, kao i potrebu usklađivanja sa tržišnim cijenama prisutnim kod regionalnih aerodroma kao i cijenama parkinga u centru grada, donesena je odluka da se cijena prvog sata parkinga na komercijalnom parkingu poveća i da ista iznosi 4,00 KM”, saopštili su iz Aerodroma Sarajevo.

Cijene za ostale definisane vremenske intervale korištenja parkinga ostaju nepromijenjene.

“Važno je istaći da se cijena usluga parkinga u prvom satu korištenja, nije mijenjala od 2009. godine, kao i da su cijene parkinga u užoj gradskoj jezgri dostigle iznos od 3,5 KM/po satu”, naveli su.

Također, Aerodrom Sarajevo je informisao da se u narednom periodu planira povećanje kapaciteta komercijalnog parkinga, kroz osiguravanje dodatnog parkinga na lokalitetu aerodroma, na kojem su planirani povoljniji komercijalni uslovi parkinga u skladu sa lokacijom i u odnosu na cjenovne uslove komercijalnog parkinga ispred zgrade Terminala B Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Radio AS