Prvi tunel kojeg gradi Kanton Sarajevo: Potpisan ugovor za izgradnju tunela Kobilja Glava

Nakon provedene javne nabavke za projekt izgradnje tunela Kobilja Glava, u skladu sa procedurama i pravilima EBRD-a, izabran je izvođač radova sa kojima su danas direktor Direkcije za puteve KS Selmir Kovač i ministar saobraćaja KS Adnan Šteta potpisali ugovor.

„Veoma značajan dan za Kanton Sarajevo. Ovo je još jedan o projekata o kojem se godinama priča, a uskoro ćemo početi sa njegovom izgradnjom. Izgradnja tunela Kobilja Glava je od velike važnosti za Kanton Sarajevo i Federaciju BiH, jer će doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi na ulazu u Kanton Sarajevo, ali će omogućiti i kvalitetnu povezanost sa magistralnom cestom prema ostalim kantonima. Naša odluka je da gradimo i ostavljamo trajne vrijednosti našim građanima. Nastavljamo djelovati na taj način“, izjavio je ministar Šteta.

Ugovor čine dvije sekcije, Sekcija 1 koja podrazumijeva izgradnju tunela Kobilja Glava kojeg će činiti dvije tunelske cijevi i Sekcija 2 koja uključuje izgradnju trase i kružnog toka za povezivanje Prve transverzale, tunela Kobilja glava sa magistralnim putem M-18 u naselju Hotonj.

“U tunel će biti ugrađena najsavremenija rasvjeta, ventilacija, sistem vatrodojave i videonadzora, saobraćajne signalizacije,te ostala neophodna oprema. Izuzetno sam ponosan što danas imamo priliku potpisati ovakav ugovor koji će uveliko promijeniti sliku saobraćajne infrastrukture. Tunel će biti nastavak na izgrađenu dionicu Prve transverzale na koju smo prošle godine, nakon toliko vremena, stavili prvi sloj asfalta“, izjavio je direktor Kovač.

Izabrani izvođač radova je kompanija Euroasfalt d.o.o, a današnji potpisnik Jasmin Bučo je izrazio veliko zadovoljstvo što će imati priliku raditi na ovom veoma značajnom projektu u Kantonu Sarajevo.

Projekt se provodi u skladu sa procedurama EBRD-a, a rok za izgradnju obje sekcije je dvije godine od početka radova. Vrijednost ugovora je 31.107.281,36 EUR-a bez PDV-a.

Ranije je izabran nadzor nad ovim projektom, a to je konzorcij JV IRD – PPG d.o.o.

Radio AS