Radnički kuponi od 5. jula važe i u GRAS-u i u Centrotransu, usvojena i nova cijena karata

Radnički kuponi za javni prevoz na području Kantona Sarajevo od 5. jula važit će u GRAS-u i Centrotransu.

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, danas je potpisan Sporazum o utvrđivanju stvarne cijene koštanja komunalne usluge javnog linijskog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo između prevoznika.

Sporazum su, u prisustvu ministra saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, potpisali direktori GRAS-a i Centrotransa Senad Mujagić i Safudin Čengić, a sporazumom su definisane cijene karata, subvencije prema prevoznicima, kao i obaveze prevoznika i Vlade Kantona Sarajevo.

“Radnici su još jedna kategorija čiji će kuponi važiti kod oba prevoznika. Na osnovu svih zahtjeva i prijedloga građana, obezbijedili smo sredstva i uspostavili dogovor sa prevoznicima. Ovom odlukom postigli smo da će svi mjesečni kuponi važiti kod oba prevoznika. Sada imamo 75 hiljada korisnika mjesečnih kupona, od čega smo za 55 hiljada korisnika, i to za đake, studente, penzionere sa minimalnom penzijom, obezbijedili besplatan javni prevoz”, izjavio je ministar Šteta.

Pored radničkih, i mjesečni kuponi boračke populacije, RVI i šehidskih porodica će važiti kod oba prevoznika, bez obzira kod kojeg prevoznika je mjesečni kupon kupljen.

Sporazumom je predviđeno da cijena pojedinačne karte od 5. jula iznosi 1,80 KM, a cijena karte na komercijalnim linijama 2,30 KM.

Radio AS