Raspisan konkurs za policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo

Nezavisni odbor Skupštine Kantona Sarajevo raspisao je javni konkurs za policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo.

Mandat policijskog komesara traje četiri godine uz mogućnost produženja za još jedan mandate.

Između ostalog, potrebno je da ima čin glavnog inspektora i da ne ispunajva uslove za penzionisanje predviđene zakonom u toku mandata.

Ono što je također bitno jeste da nije član političke stranke niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci niti je bio postavljen na bilo koju poziciju u organima vlasti od političke stranke.

Prijave se mogu dostaviti u roku od 15 dana.

Podsjetit ćemo da je trenutni v.d. komesara Fatmir Hajdarević nakon što je Vlada KS prihvatila ostavku Nusreta Selimovića, kojem je već i isticao mandat, ali i koji je dobio negativnu ocjenu Nezavisnog odbora nakon što je skoro tri godine bio neocijenjen.

Krajem februara ove godine osam policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo je unaprijeđeno u čin glavnog inspektora, a dvojica od njih ispunjavaju uslove za komesara Uprave policije KS, a to su Fatmir Hajdarević i Almedin Bahtanović.

Treba istaći da se na konkurs mogu prijaviti policijski službenici iz cijele BiH koji ispunjavaju uslove.

Radio AS