Raspisan tender za odabir kompanije za izradu kioska u opštini Centar

Općinsko vijeće Centar je, na prijedlog načelnika Srđana Mandića na sjednici održanoj 2. juna 2022. godine, usvojilo Odluku i Program o privremenom korištenju javnih površina na području općine Centar Sarajevo.

Odlukom su utvrđeni posebni kriteriji za postavljanje sadržaja po zonama, uključujući dimenzije i izgled sadržaja koji će se postavljati u tipizirane jedinice.

Iz Općine kažu kako se na ovaj način se želi postići da privremeno postavljeni urbani mobilijar na javnoj površini bude unificiran, te oblikovan u skladu sa estetsko-tehničkim kriterijima koji priliče najužoj urbanoj zoni grada, kao i obuhvatu nacionalnog spomenika BiH u skladu sa Odlukom o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Ovo se odnosi na objekte jednostavnih usluga i privremene prodajne i uslužne objekte (pokretne naprave, prodajne štandove, kioske, stolove i druge privremene objekte).

Općinska Služba za stambene i komunalne poslove je putem Odsjeka za javne nabavke pokrenula proceduru javne nabavke za odabir firme za izvođenje radova na izgradnji tipiziranih objekata jednostavnih usluga.

Javni poziv je objavljen 8. juna na portalu javnih nabavki. Svi zainteresovani u rubrici „Pretraga obavještenja“, mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za ovaj javni poziv, dok samo registrovani korisnici mogu predati tendersku dokumentaciju do 27. juna, do 12 sati, nakon čega slijedi javno otvaranje ponuda.

Radio AS