Rastu koncentracije zagađujućih materija u zraku, proglašena “Pripravnost” u Kantonu Sarajevo

Na osnovu praćenja kvaliteta zraka, kao i prognoziranih vremenskih prilika, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor primjene Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS proglasilo je epizodu “Pripravnost” za područje Kantona Sarajevo.

Uprkos snježnim padavinama, zrak je zagađen, a prekoračenja granične vrijednosti za PM10 (50µg/m3) od jučer se bilježe na većini mjernih mjesta i to u Ilijašu, na Ilidži, Otoci i Vogošći.

Rast koncentracija PM10 bilježi se i danas.

Osim toga, za naredna tri dana prognozirane su relativno stabilne vremenske prilike, praćene niskim temperaturama, povremenim slabim padavinama i vjetrom slabog intenziteta, kao i temperaturnim inverzijama u jutarnjim i večernjim satima, koje neće pogodovati boljem kvalitetu zraka.

Analizom navedenih podataka i vremenskih uslova, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka stekli su se svi potrebni uslovi za proglašenje epizode “Pripravnost” u svim zonama Kantona Sarajevo, uz primjenu interventnih mjera, zaključeno je.

Tokom trajanja ove epizode zagađenja zraka, iz Zavoda za javno zdravstvo KS preporučuju rizičnim grupama stanovništva – trudnicama, djeci, starijim osobama, te hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima da reduciraju naporne fizičke aktivnosti, kao i boravak na otvorenom.

Podsjećamo, tokom epizode “Pripravnost” zabranjeno je kretanje automobila i teretnih vozila čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, u zoni A, u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža, ispod 700 metara nadmorske visine, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a.

Također, obaveza je smanjenje temperature za minimalno dva stepena Celzijusa na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti.

Tokom ove epizode, između ostalog,  bit će pojačani inspekcijski nadzori nad primjenom svih propisanih mjera.

Apeluje se na stanovništvo da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka, uz podsjećanje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima.

Takva nedozvoljena postupanja mogu se prijaviti na eko-telefon 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

Također se upućuje apel na reduciranje korištenja privatnih automobila.

Radio AS