Sarajevo: I dalje se bilježe visoke koncentracije PM10 u zraku

Zbog visokih koncentracija zagađujućih PM10 čestica u zraku, iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS pozivaju na odgovornost i dosljednu primjenu interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka od svih nadležnih institucija ali i stanovništva.

U Kantonu Sarajevo je proteklih dana bilježen trend rasta PM10,  a usljed mjerenih koncentracija ovog polutanta i prognoziranih vremenskih prilika na snagu su stupile mjere iz epizode “Upozorenje”.

Prema posljednjim podacima, prosječne dnevne koncentracije zagađujućih PM 10 čestica i dalje premašuju granične vrijednosti za epizodu “Upozorenje” (150 mikrograma čestica po metru kubnom) i na četiri mjerna mjesta u Kantonu Sarajevo su iznosile preko 200 µg/m3. Izuzetak su mjerna mjesta Vijećnica i Hadžići, gdje su bilježene upola manje koncentracije ovih čestica.

Prosječne satne vrijednosti PM10 tokom dana variraju, ali se naglo povećavaju u noćnim i  ranim jutarnjim satima.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i u naredna tri dana očekuju se relativno stabilne vremenske prilike, praćene slabim vjetrom i temperaturnim inverzijama, koje neće pogodovati poboljšanju kvaliteta zraka.

Prema Planu Interventnih mjera, tokom epizode “Upozorenje”, zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu, na potezu od Baščaršije do Nedžarića. Na području općina Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo je zabranjeno kretanje automobila čiji dizel motori imaju normu EURO2 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a, kao i kretanje teretnih vozila čiji motori imaju normu EURO2 i manju.

Kako navode iz Ministarstva, saobraćajna policija i inspekcija su na terenu. U slučaju sumnje na prekomjerne emisije, MUP može uputiti vozilo na vanredni tehnički pregled.

Od svih nadležnih inspekcija, investitora i  izvođača građevinskih radova traži se da ispoštuju mjeru zabrane, odnosno obustave izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom, jer i emisije prašine iz ovih izvora dodatno doprinose zagađenju zraka. Očekuje se pojačan angažman općinskih i Kantonalne urbanističko-građevinske inspekcije nad primjenom ove mjere na terenu.

Iz Ministarstva pozivaju sve privredne i uslužne pogone da se pridržavaju mjera i zamijene energente ukoliko je moguće, a postojenja  za proizvodnju toplotne energije koja koriste čvrsta goriva i lož ulja, da smanje temperaturu prema Planu interventnih mjera. Emisije se moraju redovno pratiti, a izvještaji o emisijama dostavljati Ministarstvu.

Posebno se apelira na  korisnike čvrstih energenata da vode računa kako ne bi dodatno doprinijeli zagađenju zraka neodgovarajućim metodama grijanja, te podsjećaju da je zabranjeno i kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima.
Kako bi se spriječio trend zagađenja zraka i pogoršanje situacije, iz Ministarstva očekuju i pojačan inpekcijski nadzor nad  industrijskim i drugim “velikim” zagađivačima od strane Federalne okolišne inspekcije, a koji su u domenu njihove odgovornosti.

Iz Ministarstva napominju da nepridržavanje propisanih mjera podliježe sankcijama.

Radio AS