Sarajevogas i Mašinski fakultet u Sarajevu žele unaprijediti saradnju, priprema se i sporazum

U cilju jačanja veza akademske zajednice i privrede, predstavnici Univerziteta u Sarajevu – Mašinskog fakulteta i Sarajevogasa održali su sastanak kako bi razgovarali o potencijalnim područjima za saradnju od zajedničkog interesa s ciljem unapređenja poslovnih procesa u obje organizacije čiji je osnivač isti vlasnik.

Sastanak je inicirao Sarajevogas, a zajednički zaključak sastanka bio je da će se u narednim sedmicama usuglasiti detalji današnjih razgovora te potpisati Sporazum o poslovnoj saradnji.

Na sastanku su prisustvovali Haris Lulić, dekan Mašinskog fakulteta Sarajevo, te profesori Vahidin Hadžiabdić, prodekan za upravljanje kvalitetom,  Nedim Pervan, prodekan za finansije, Mirza Pašić, prodekan za međunarodnu saradnju, Amra Hasečić, prodekanesa za naučno-istraživački rad i Ejub Džaferović, voditelj Odsjeka za energetsko, procesno i okolinsko inžinjerstvo.

Iz Sarajevogasa sastanku su prisustvovali, generalni direktor Edis Baković, dr. Adnan Đugum, izvršni direktor za tehničke poslove, Ermin Efović, izvršni direktor za ekonomsko pravne poslove i Emir Kadrić, poslovni sekretar preduzeća.

Baković i Lulić su izrazili entuzijazam i podršku za uspostavljanje snažne saradnje između Sarajevogasa kao javnog i komunalnog preduzeća te Mašinskog fakulteta Sarajevo kao reprezentativne visokoobrazovne ustanove.

Jedna od tema sastanka bila je obrazovanje kadrova, gdje saradnja između Sarajevogasa i Mašinskog fakulteta može dovesti do bolje usklađenosti planova stručnih predmeta s potrebama gasne privrede, te stručne posjete studenata i zajedničko definisanje tema za završne radove.

Na inicijativu Mašinskog fakulteta, razgovaralo se i o iznalaženju mogućnosti i rješenja za stipendiranje i drugi način finansijske podrške za studente Mašinskog fakulteta.

Ta inicijativa ima za cilj podržati obrazovanje mladih ljudi i potaknuti ih da se usmjere ka području energetike, procesne tehnike i srodnim disciplinama. Ovakva vrsta podrške će biti snažan poticaj za mlade talente koji bi tako imali motiv dodatnog sticanja znanja ali i ostanka u Bosni i Hercegovini.

Jedan od motiva za ovu inicijativu je istraživanje upotrebe zelenog hidrogena, dobijenog korištenjem energije iz obnovljivih izvora, kao goriva koje će u doglednoj budućnosti postepeno zamjenjivati prirodni gas kao energent. Sarajevogas, kao preduzeće koje se bavi distribucijom prirodnog gasa u Kantonu Sarajevo, prepoznalo je evropske i svjetske trendove, te kroz saradnju s Mašinskim fakultetom želi naći pravi put za postepeno i održivo uvođenje hidrogena kao zamjenskog energenta na svom distributivnom sistemu.

S druge strane, Mašinski fakultet Sarajevo, kao visokoobrazovna ustanova koja obrazuje inženjere za potrebe bosanskohercegovačke privrede, a iz koje Sarajevogas crpi najveći broj svog visokoobrazovanog kadra, također je prepoznao značaj i aktuelnost naučno-istraživačkog aspekta ove oblasti, te svojim kapacitetima želi dati naučni doprinos ovoj izuzetno bitnoj energetskoj tranziciji od posebnog značaja za Kanton Sarajevo.

U tu svrhu cilj je napraviti postrojenje za proizvodnju zelenog hidrogena koji će zamijeniti dio potreba za prirodnim gasom u kotlovnici Mašinskog fakulteta.

Ova oblast je izuzetno aktuelna i s aspekta finansiranja iz europskih fondova, naročito Horizon Europe programa, te će se kroz buduću saradnju, kao akademskog i industrijskog partnera, pokrenuti aktivnosti na prijavi zajedničkih projekata, kao i doktorskih disertacija na trećem ciklusu studija na Mašinskom fakultetu.

Nakon uspješno održanog inicijalnog sastanka, dekan Mašinskog fakulteta i direktor Sarajevogasa složili su se da je ova saradnja od velike važnosti za razvoj i napredak Kantona Sarajevo.

Obojica su izrazila spremnost da nastave intenzivne razgovore i konkretiziraju detalje saradnje, uzimajući u obzir interese studenata, industrije i svih građana Kantona Sarajevo. Ova inicijativa predstavlja korak prema izgradnji mostova između akademskog svijeta, javnih i komunalnih preduzeća, industrije i privrede te će rezultirati napretkom i prosperitetom cijele zajednice, saopšteno je iz Sarajevogasa.

Radio AS