Sarajevska policija dobila 76 novih vozila

Policija Kantona Sarajevo od danas raspolaže sa 76 novih službenih motornih vozila čija nabavka je dio strateškog planiranja jačanja i kapacitiranja Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo kroz povećanje materijalno-tehničke opremljenosti i operativnosti policijskih službenika.

“Analizom trenutnog stanja i strateškim pristupom u planiranju rada Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, ministar unutrašnjih poslova Admir Katica i policijski komesar Fatmir Hajdarević prošle godine su predložili Vladi Kantona Sarajevo da izdvoji sredstva za obnovu voznog parka Uprave policije MUP-a KS, kako bi se postiglo smanjenje troškova popravke i održavanja starih vozila. Elaboratom o ekonomskoj opravdanosti nabavke novih motornih vozila, utvrđeno je da najveći dio voznog parka policije čine vozila starosti od 5 i više godina, te su neka patrolna vozila prešla i više od 300.000 kilometara”, saopćeno je.

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela zaključak o izdvajanju sredstava za nova vozila, pokrenuti su postupci javnih nabavki, te izvršena nabavka sljedećih vozila:

Toyota Land Cruiser (5 vozila), Toyota Corolla Sedan (8 vozila), Škoda Octavia (9 vozila), VW Golf VIII (46 vozila), VW ID.3 (1 vozilo), VW Caddy (7 vozila).

“Put do realizacije naših strateških ciljeva često je naporan, dug i težak, ali iz dana u dan svjedočimo kako se ti ciljevi ostvaruju i kako gradimo jaku policiju kojoj građani mogu vjerovati i imati povjerenja u nju,“ izjavio je ministar Katica i dodao: “Sretan sam što danas našim policijskim službenicima predajemo 76 novih vozila koja će im omogućiti bolji rad i efikasnije djelovanje. Vrlo brzo na isti način ćemo predstaviti i specijalna oklopna vozila koja nabavljamo za našu policiju, kao i body kamere. Moj lični cilj od kojeg neću odustati je da u što kraćem roku naši policajci imaju i nove policijske uniforme i maksimalno ću se založiti da se riješe sve administrativne poteškoće koje Uprava policije ima na putu provođenja te nabavke. Policiji ne smije ništa nedostajati”, poručio je Katica.

Prema riječima policijskog komesara Fatmira Hajdarevića, nova vozila doprinijet će i većoj sigurnosti policijskih službenika.

“Projekat kontinuiranog unapređenja materijalno-tehničkih kapaciteta policije Kantona Sarajevo ima za cilj osigurati neophodne pretpostavke za uspješno izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti uniformisane i kriminalističke policije. Nova službena vozila će doprinijeti većoj sigurnosti policijskih službenika tokom izvršavanja zadataka iz svoje nadležnosti, a u isto vrijeme će značajno smanjiti troškove održavanja i popravke, posebno ako se uzme u obzir da su policijska vozila u funkciji 24 sata dnevno”, rekao je Hajdarević.

Prethodnih godina nije bilo većih nabavki službenih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. U periodu od 2018. do 2022. godine nabavljeno je ukupno 30 motornih vozila, 3 mopeda i 5 motocikala.

Radio AS