Skupština Kantona Sarajevo sutra o radu Vlade za 2021. godinu

Skupština Kantona Sarajevo sutra će na sjednici razmatrati Izvještaj o radu Vlade za 2021. godinu, kao i niz izvještaja o poslovanju socijalnih i komunalnih ustanova za tu godinu.

U Izvještaju o radu Vlade navodi se da su održali 57 redovnih i 154 vanredne sjednice na kojima je razmatrano 2.012 tačaka dnevnog reda. U okviru toga, Vlada je utvrdila i dostavila Skupštini na razmatranje i usvajanje 18 nacrta zakona, 25 prijedloga zakona te 106 odluka.

Pored normativno-pravnih materijala, Vlada je razmatrala 107 izvještaja i 136 informacija te je donijela 18 uredbi, 754 odluke, 608 rješenja i 835 zaključaka.

Pored toga, zastupnici će razmatrati izvještaje o poslovanju komunalnih preduzeća “Vodovod i kanalizacija”, “Park”, “Rad”, “Sarajevogas”, “Pokop”, “Toplane – Sarajevo”, “Tržnice-pijace” i “BAGS-energotehnika” Vogošća za 2021. godinu.

Na dnevnom redu su i izvještaji o poslovanju javnih ustanova Gerontološki centar, Kantonalni centar za socijalni rad, Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, Odgojni centar Kantona Sarajevo, Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Porodično savjetovalište za 2021. godinu.

Između ostalog, zastupnici će razmatrati i Izvještaj o radu Pravobranilaštva za 2021. godinu, Izvještaj o izvršavanju budžeta KS, Izvještaj o poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo”, izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Apoteke Sarajevo”, kao i Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu.

Radio AS