Skupština Kantona Sarajevo usvojila Program rada za 2024. godinu

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Programom rada te institucije za 2024. godinu, koja sadržava ciljeve koje planiraju ostvariti u okviru ustavnih i zakonskih ovlaštenja.

Program sadrži niz zakonskih i podzakonskih akata koje su predložila ministarstva, među kojima su, zakon o lokalnoj samoupravi, izmjene Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka, Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja “Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevići”,  prijedlozi urbanističkih planova područja Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, Akcioni plan za smanjenje emisija čestica (PM10 i PM2,5), Program rada Kantonalnog stambenog fonda, zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije te zakon o mirnim javnim okupljanjima.

Program predviđa i usvajanje programa rada Kantonalnog tužilaštva, Upravnog inspektorata o izvršenim inspekcijskim pregledima, Informaciju o radu Kantonalnog suda Sarajevo i Općinskog suda, kao i izvještaje o radu komunalnih, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih i socijalnih ustanova.

Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić je naglasio da je Kolegij Skupštine u Prijedlogu usvojio i amandmane Demokratske fronte koji se odnose na nauku i visoko obrazovanje te izradu strategije za mlade.

(FENA)

Radio AS