Skupština KS će na narednoj sjednici razmatrati rebalans Finansijskog plana ZZOKS

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo zakazao je za srijedu, 06. jula 2022. godine, održavanje 53. redovne sjednice Skupštine KS, na kojoj će biti razmatran Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Ostvarenje prihoda, primitaka, te unos u Finansijski plan Zavoda dijela prenesenih sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima, ukazali su na potrebu prestruktuiranja pozicija Finansijskog plana ZZO-a za 2022. godinu.

Kako je navedeno u obrazloženju Vlade, rebalans ovog finansijskog plana je potreban i radi usklađivanja određenih vrsta naknada za finansiranje radnika u ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama, u skladu s novim kolektivnim ugovorima potpisanim između Vlade KS i predstavnika sindikata radnika u zdravstvu, kao i zbog projekcija rasta određenih naknada i troškova unutar planiranih sredstava ukupnih rashoda.

Na ovoj sjednici će, između ostalog, biti razmatrani i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni i dopunama Statuta JU Psihijatrijska bolnica KS, Prijedlog odluke o obezbjeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo, Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju, kao i izvještaji o radu i o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za prethodnu godinu.

Sjednica će se održati u sali Općine Centar sa početkom u 10:00 sati.

Radio AS