Skupština KS dala saglanost na Program rada i Finansijski plan Fonda Memorijala

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2024. godinu.

U Finansijskom planu Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”, za 2024. godinu planirana su ukupna finansijska sredstava za izvršavanje planiranih projekata predviđenih Programom rada za 2024. godinu u iznosu od 14.450.656 KM i planirani rashodi i izdaci u iznosu od 14.450.656 KM.

Program rada za 2024. obuhvata izvještaje, programe, planove i informacije za 2024. godinu i dijelom za 2025. godinu.

Plan kadrova sadrži potreban broj osoba koja namjeravaju zaposliti uzevši u obzir ambiciozne aktivnosti koje su planirane za 2024. godinu.

Fond je trenutno u pravnom postupku promjene naziva ustanove i upisa u sudski registar u skladu sa odredbama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Memorijalni centar Sarajevo”.

Tokom raspravljanja oko ove tačke, došlo je do fizičkog obračuna između zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA) Harisa Zahiragića i zastupnika Naroda i pravde (NiP) Elvisa Vrete, tokom rasprave oko izmjene loga te ustanove na kojoj se nalaze ljiljani i nišani.

Sjednica je prekinuta, a zastupnici su trebali rapravljati još i o Izvještaju o radu Vlade KS za prošlu godinu. 

(FENA)

Radio AS