Skupština KS dala saglasnost za osnivanje naučnoistraživačkog instituta

Sa 19 glasova za, 9 protiv i 4 suzdržana glasa, na sjednici Skupštine KS usvojen je Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost za osnivanje naučnoistraživačkog instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo, kao ustanove pod nazivom „Naučnoistraživački Institut Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo cijeni da osnivanje ovog instituta predstavlja značajan doprinos naučno-istraživačkom razvoju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine jer otvara teme koje su bitne za sektor zdravstva i vještačke inteligencije, što je u samom vrhu razvoja nauke u Evropi i svijetu.

Djelatnost ovog instituta bi trebala da se sastoji od kontinuirane istraživačke djelatnosti i ugovorenih naučnih istraživanja, a isti predstavlja naučno-istraživačku infrastrukturu od interesa za cjelokupan sistem naučne djelatnosti u Kantonu Sarajevo.

Radio AS