Skupština KS danas razmatra Nacrt budžeta za 2024. godinu u iznosu 1,2 milijarde KM

Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu iznosi 1.262.733.248 KM i biće razmatran danas na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Nacrtom Budžeta KS za 2024. godinu, pored ostalog, u oblasti privrede izdvaja se do 6.042.000 KM za poticaj razvoja male privrede, a dodatnih 350.000 KM se planira izdvojiti posebno za poticaj razvoju ženskog poduzetništva.

Također, za nauku i visoko obrazovanje, podršku programima nauke na području Kantona planirana su izdvajanja do 3.850.000 KM.

Značajna su izdvajanja u oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica. Tako je za zaštitu porodice sa djecom izdvojeno oko 51,7 milion KM, a u 2023. godini krajnji korisnici te vrste naknada bilo je 10.000 žena i 3.500 muškaraca. Za programe socijalne zaštite planira se izdvajanje do 20.000.000 KM.

Kroz programe socijalne zaštite KS finansira smještaj u ustanove socijalne zaštite, a unutar tog programa i rad sigurnih kuća u koje se smještaju žene i djeca žrtve nasilja, po zahtjevu i odluci Kantonalnog centra za socijalni rad, sa izdvajanjima do 300.000 KM.

Za zaštitu civilnih žrtava rata izdvojeno je do 16.300.000 KM, a za sufinansiranje rada javnih kuhinja do 2.476.550 KM.

U oblasti zdravstvene zaštite nastavljaju se provoditi projekti prevencije, očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva KS, te uplaćivati zdravstveno osiguranje trudnica i porodilja koje na drugi način ne mogu ostvariti ovo pravo. U okviru preventivnih programa, planira se izdvajanje do 1.000.000 KM za screening raka, grlića maternice, raka dojke i kolorektalnog karcinoma i druge skrining testove.

Za zdravstveno osiguranje trudnica i porodilja koje na drugi način ne mogu ostvariti to pravo planira se 20.000 KM, a mjera se provodi na način da Ministarstvo zdravstva vrši uplatu naknade u iznosu od 20 KM mjesečno na ime doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje po jednoj trudnici/porodilji, do isteka 6 mjeseci od dana poroda.

U oblasti sporta, za podršku učešću u kolektivnom sportu ukupno se planira izdvojiti do 4.000.000 KM, od čega se 100.000 KM izdvaja posebno za podršku učešću žena u kolektivnom sportu

Iz budžeta Kabineta premijera, nastavlja se izdvajanje za projekt “Naši dani u mjesecu“, odnosno rješavanje problema menstrualnog siromaštva na osnovu Odluke Vlade KS, za koji je planirano do 50.000 KM u 2024. godini.

Najznačajniji prihodi Budžeta Kantona Sarajevo u 2023. godini su od poreza na dobit, dohodak i indirektnih poreza.

Tako su prihodi od poreza na dobit iznosili 191.385.441 KM,  prihodi od poreza na dohodak iznosili su 271.339.170 KM, a od indoirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo 508.050.294 KM.

Radio AS