Skupština KS prihvatila ukidanje participacije na sve zdravstvene usluge u Kantonu Sarajevo

Skupština KS je podržala ukidanje participacije odnosno izglasala stavljanje van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, koja je bila na snazi još od 2000. godine, uz izmjene urađene 2003. i 2004. godine.

Nakon 12 godina, na prijedlog Ministarstva zdravstva i Vlade KS, Skupština je usvojila ukidanje participacije na sve usluge na svim nivoima zdravstvene zaštite, primarne, sekundarne i tercijarne.

“Ukidanjem plaćanja participacije naše građanke i građane oslobodićemo dodatnih troškova, dodatnih maltretiranja, čekanja u redovima, na šalterima i blagajna. Čak i oni koji su oslobođeni plaćanja po nekom od propisanih osnova, morali su čekati u nekom od redova da im neko zaokruži da ne trebaju plaćati ove troškove. To smo sada ostavili iza nas, vjerujem na zadovoljstvo svih zdravstvenih osiguranika u Kantonu Sarajevo”, poručio je ovim povodom Enis Hasanović.

Plaćanje participacije ukinuto je na sve zdravstvene usluge, od magnetne rezonance, CT-a, radioloških usluga, ultrazvuka, takođe uplate majke pratilje djetetu starijem od jedne godine, patrionažnih posjeta, kućnih posjeta i svih drugih usluga koje su bile obuhvaćene prethodnom odlukom.

Procjena je da se na ovaj način za Zavod zdravstvenog osiguranja prikupljalo i uplaćivalo oko 800.000 KM. Ukidanje uplata participacija je zajednička inicijativa ZZO KS , Vlade KS i Ministarstva zdravstva i to neće, kako je istaknuto, poremetiti finansijski plan i poslovanje ovog zavoda.

Radio AS