Skupština KS sutra o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo

Na dnevnom redu sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, koja će biti održana 24. aprila, su prijedlozi odluka o verifikaciji odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo.

Zastupnici SKS-a će donijeti odluku o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Kantona Sarajevo Rezeq N.M. Namoora, ambasadora Države Palestine u BiH.

Odluka se donosi i o dodjeli Plakete KS-a: akademiku Dževadu Jahiću, Samiri Hurem, Josipu Pejakoviću, Zlatanu Fazliću Fazli, Mirsadu Terziću, Ismailu Barlovu, Udruženju boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92.-’95 KS, muzičkoj grupi Mostar Sevdah Reunion, Udruženju “Think Pink – Zajedno smo jedno”, Institutu za historiju u Sarajevu, Lovačkom Udruženju “Sarajevo” Sarajevo.

Također će biti donesena odluka o dodjeli Plakete posthumno, akademicima Muhamedu Filipoviću, Ibrahimu Pašiću, akademiku Hadžemu Hajdareviću i Segmedini Srna-Bajramović.

Pred zastupnicima je i Prijedlog Programa obilježavanja Dana KS od 2. do 9. maja, te Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana KS za period od 20 godina.

Zastupnici će po hitnom postupku razmatrati i Prijedlog Zakona o privremenom preuzimanju sufinansiranja institucija kulture i obrazovanja čiji je osnivač BiH, a bit će razmatran i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u KS, Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, te Nacrt Zakona o elektronskom upravljanju u KS.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o usvajanju Plana preseljenja radi realizacije Projekta “Izgradnja Tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica”, kao i Prijedlog Odluke o davanju naziva novom mostu na području Općine Stari Grad Sarajevo.

Pred zastupnicima su i prijedlozi Odluka o davanju saglasnosti na Programe rada javnih ustanova iz oblasti kulture za 2024. godinu, te Izvještaja o radu policijskog komesara Uprave policije MUP-a KS za vremenski period 01.07.-30.09. 2023. godine.

Radio AS