Skupština KS traži od Vlade FBiH da pripremi hitne izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je zaključke Kluba SDA na jučerašnjoj hitnoj sjednici sjednici koja je sazvana kako bi se razmatrala sigurnost u saobraćaju.

Informaciju je na Facebooku objavio zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Haris Zahiragić.

Usvojeno je sedam zaključaka ovog Kluba te Skupština KS traži od Vlade Federacije da pripremi i u Parlamentarnu proceduru uputi hitne izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH na način da inkriminiše vožnju motornog vozila pod dejstvom alkohola i drugih opojnih supstanci, kao i vožnja motornog vozila bez položenog vozačkog ispita.

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja da odmah i bez odlaganja na adekvatan način, svjetlosnom signalizacijom, naglasi sve pješačke prelaze na svim važnijim saobraćajnicama u Kantona Sarajevo.

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova da predlože i donesu sve potrebne zakonske i podzakonske propise koji će omogućiti efikasnije trajno i privremeno oduzimanje motornih vozila za povratnike u činjenje težih saobraćajnih prekršaja.

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo odgoja i obrazovanja da za narednu sjednicu Skupštine pripremi Program besplatnih vozačkih ispita za socijalne kategorije mladih.

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja da odmah formira Vijeće za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo, kako je definisano Zakonom o uređenju saobraćaja na području KS, te da Vlada KS u budžetu osigura znatna sredstva za rad ovog Vijeća i to ne za naknade članova, nego za aktivnosti i projekte koji će realizovati.

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo odgoja i obrazovanja da odmah i bez odlaganja izradi neophodne elaborate vertikalne i horizontalne signalizacije u blizini škola, sa akcentom na usporavanje saobraćaja i zaštite djece – pješaka, kako je i predviđeno Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, te da što prije krene u realizaciju istih.

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja da odmah i bez odlaganja krene sa izradom Strategije sigurnosti cestovnog saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

Radio AS