Skupština KS usvojila Strategiju razvoja Kantona do 2027. godine

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Strategiju razvoja Kantona Sarajevo koja predviđa ulaganja preko dvije milijarde KM u strateške projekte i aktivnosti do 2027. godine.

Definirani strateški ciljevi realizirat će se kroz 20 prioriteta i 67 mjera, odnosno kroz 165 projekata koji mogu uključivati niz različitih aktivnosti.

Kako je navedeno, cilj je unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost, stvoriti uslove za društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva, unaprijediti dostupnost i pouzdanost zdravstva, obrazovanja, socijalne politike i svih ostalih javnih servisa, odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima, te unaprijediti efikasnost i odgovornost javnog sektora.

Ukupna planirana vrijednost razvoja kroz ovu strategiju je 2.031.781.102 KM. U skladu s procjenama, planirano je učešće sredstava budžeta KS u iznosu od 53,59 posto, sredstava EU i drugih međunarodnih donatora, te viših nivoa vlasti, kao i općina u procentu od 41,49 posto, ali i kreditnih sredstva sa 4,92 posto.

Sva kantonalna ministarstva, organi uprave i druge kantonalne institucije ovu strategiju će koristiti kao osnovni dokument za planiranje u narednom periodu.

Na sjednici je donesena Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekt „Javni prevoz Sarajevo e-Mobility“, kao i Odluka o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2022. godinu.

Skupština je dala saglasnost na programe rada i finansijske planove za ovu godinu svih javnih ustanova iz oblasti kulture.

Prihvaćeni su izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2021. godinu javnih ustanova: Narodno pozorište, MES – Međunarodni teatarski festival-Scena MESS, Sarajevska filharmonija, Pozorište mladih, Collegium artisticum, Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, Biblioteka Sarajeva, Muzej “Alija Izetbegović” i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,                dok izvještaji ustanova: Sarajevski ratni teatar – SARTR, Kamerni teatar 55, Muzej Sarajeva i Historijski arhiv nisu dobili podršku većine zastupnika u Skupštini.

Date su i saglasnosti na programe rada sa finansijskim planovima Fonda „IKRE“ i Fonda memorijala Kantona Sarajevo, te na Program rada Kantonalnog stambenog fonda za 2022. godinu.

Zastupnici su dali saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova KS i Upravi policije MUP-a KS da mogu, kao pojedinačnu nagradu, dodijeliti policijskim službenicima pištolj ili revolver, te da policijskim službenicima koji odlaze u penziju dodijele pištolj kojim su bili zaduženi za vrijeme obavljanja svoje dužnosti. Skupština je također saglasna da MUP i Uprava policije ustupe oružje za potrebe instalacije stalne postavke u Muzeju genocida Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari.

Na prijedlog Vlade, sa dnevnog reda povučena je Informacija o javnom linijskom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom zaključaka, kao i Prijedlog odluke o osnivanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Javni prijevoz Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, te Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice.

Usvajanjem Odluke o donošenju Plana zaštite od požara, okončano je današnje skupštinsko zasijedanje.

O nastavku  sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Radio AS