Skupština KS van snage stavila odluku o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava

Na petom nastavku 52. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zastupnici su usvojili prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo.

U ime predlagača uvodnu napomenu podnio je ministar zdravstva u Vladi KS Haris Vranić, koji je naglasio da ova tema “vuče korijen još od 2017. godine kada je podignuta tužba protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja KS zbog uskraćivanja zakonskih javnih poziva za pružanje zdravstvenih usluga, a zbog netransparentnih procesa isključivanja jednog dijela zdravstvenih ustanova”.

Po njegovim riječima, šteta, koja je nastala netransparentnim radom menadžmenta Zavoda zdravstvenog osiguranja KS u prethodnim periodima, dovela je do toga da su potraživanja po osnovu skraćivanja jednakih prava dostigla iznos od 270 miliona KM, te da je taj proces u nadoknadi štete još uvijek u toku.

Nakon rasprave, za Odluku o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja KS izjasnio se 21 zastupnik, pet zastupnika bilo je protiv, a nijedan suzdržani.

Zastupnica Amra Junuzović Kaljić, ispred radnog tijela, Komisije za zaštitu javnog zdravlja KS, predstavila je zaključak, kojim se zadužuje Vlada KS da u što skorijem roku, a najkasnije do prve redovne sjednice Skupštine KS, pripremi prijedlog nove odluke o utvrđivanju većeg obimu zdravstvenih prava uz uvažavanje specifičnosti KS.

Za ovaj zaključak izjasnilo se 20 zastupnika, uz sedam suzdržanih.

FENA

Radio AS