Srednja zubotehnička škola proglašena prvom školom izvrsnosti u KS

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić danas je sa pomoćnicom za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Lejlom Dizdarević u prostorijama Srednje zubotehničke škole u Sarajevu prisustvovao ceremoniji predstavljanja i otkrivanju table prve škole izvrsnosti u oblasti prevencije nasilja i promocije zdravlja mladih u Kantonu Sarajevo.

Načelnik Mandić u uvodnom obraćanju pozdravio je sve prisutne i čestitao upravi škole, uposlenicima i svim učenicima na sticanju priznanja Prve škole izvrsnosti u oblasti prevencije nasilja i promocije zdravlja mladih u Kantonu Sarajevo.

“Obradovan sam činjenicom da je škola koja se nalazi na području opštine Centar dobila ovo priznanje. Misija nas u Opštini Centar je da budemo Opština za mlade, naročito u ovo vrijeme kada sve više mladih, nažalost, odlazi iz naše domovine. Naš zadatak je da im obezbijedimo što bolje uslove kako bi ostali ovdje”, rekao je Mandić.

Program “Promoviranje zdravijeg načina života i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa”, započeo je 2006. godine i podržan je od strane CARE Njemačke, Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Oak Fondacije iz Švicarske. Regionalni program osvojio je prestižnu nagradu za inovacije u obrazovanju koju dodjeljuje Evropska mreža za globalno obrazovanje, “GENE”.

Institut za populaciju i razvoj – IPD već 20 godina kontinuitano kreira i provodi projekte u oblasti promocije i unapređenja zdravlja, zdravih stilova života, prevencije svih oblika nasilja i promocije rodne ravnopravnosti u skladu sa potrebama djece i mladih ljudi. Jedan od primjera je predmet Zdravi životni stilovi čiji je kurikulum i obrazovni paket kreirao IPD u saradnji i uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu Kantona Sarajevo.

Radionice koje su se provodile sa učenicima doprinose razvoju funkcionalnih znanja, stavova i psihosocijalnih vještina mladih, a koji su važan predispozitor za njihovo zdravo i sigurnije odrastanje. Metodologija radionica uključivala je kolaborativno i participativno učenje, a teme koje su izučavane ohrabruju mlade da prepoznaju i razumiju rizike, kritički razmišljaju o posljedicama i pripremaju ih da donose odluke koje su u najboljem interesu za njihovo i zdravlje njihovih vršnjaka.

Radio AS