Stanovnici stambene zgrade u ulici Petra Tiješića mogli bi zimu dočekati sa novim krovom

Stanovnici stambene zgrade u ulici Petra Tiješića broj 1, 3, 5, 7 i 9 u MZ “Dobrinja C” koji godinama nakon rata žive u zgradi čiji je krov oštećen tokom ratnih dejstava, uskoro će dobiti novi krov.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić danas je potpisao ugovor za sanaciju krova te zgrade sa direktorom firme ”Dinalsa” d.o.o. Sarajevo Nusretom Bajramović. Potpisivanju je prisustvovao i ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Almir Bečarević.

Vrijednost ugovorenih radova je 350.000 KM, a zajednički ih finansiraju Općina Novi Grad Sarajevo sredstvima u iznosu od 150.000 KM i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo sa 200.000 KM. Kantonalni stambeni Fond Sarajevo će vršiti koordiniranje projekta i poslove stručno-tehničkog nadzora.

U okviru projekta izvršit će se rekonstrukcija kompletnog krova, koja obuhvata zamjenu krovnog pokrivača, limenog opšava, horizontalnih i vertikalnih oluka, kao i ostale građevinsko-zanatske radove neophodne za izradu krova.

Načelnik Semir Efendić kazao je da se radi o jednom dugogodišnjem problemu, te da se ova stambena zgrada nalazi na području Dobrinje i administrativne linije između dva entiteta, koji je bio na prvim linijama odbrane tokom agresije.

“Krov ove stambene zgrade iz nekog razloga nije bio dijelom sanacija, koje su se dešavale u poslijeratnom periodu i ovo je jedan od načina da se riješi ovo pitanje nakon mnogo godina očekivanja od strane njegovih stanara. U ovakvim slučajevima je nemoguće da stranari putem upravitelja riješe problem, obzirom da nivo naplate od strane građana i nivo cijena svega toga, nije dovoljan za sanaciju. Radi se o sanaciji krova cijele jedne lamele  sa više ulaza. Moram reći da je ovo aktivnost koja je započeta nekada ranije, još za vrijeme mandata ministra Envera Hadžiahmetovića, koji je također bio zainteresovan da se ovaj projekat realizira, naravno i novi ministar Bečarević je nastavio i pomogao da se to realizira do kraja”, kazao je načelnik Efendić.

Dodao je da se potpisivanjem ugovora stiču preduslovi da izvođač može krenuti sa izvođenjem radova kako bi stanovnici zgrade i ulice Petra Tiješića mogli dočekati zimu sa novim krovom što će za njih sigurno biti značajno.

Ministar Almir Bečarević kazao je kako je projekat započet u ranijoj Vladi, ali da će nova Vlada, odnosno resorno ministarstvo nastaviti raditi kako bi stambeni objekat bio saniran tokom ljeta.

“Moram reći da u ovakvim objektima koji su baš oštećeni, moramo na ovaj način pomagati. Ostalo je svima poznato da se rješava na način između upravitelja i vlasnika stambenih zgrada i tu imamo određene probleme, te moram reći da idemo sa prijedlogom novog zakona, odnosno Nacrta koji je upućen u proceduru”, kazao je Bečarević.

Nusret Bajramović, direktor firme ”Dinalsa” d.o.o. Sarajevo, istakao je da su i do sada imali ovakve i slične projekte koje su uspješno završili, te se nada da će i ovaj projekat brzo završiti ukoliko vremenske prilike budu odgovarale u narednih 90 kalendarskih dana.

Radio AS