Stanovnici ulice Avde Hodžića u MZ “Švrakino Selo III” po prvi put će dobiti asfalt

U sklopu Programa sanacije i asfaltiranja lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine (LOT-2) u toku su radovi u ulici Avde Hodžića od broja 30 do broja 26 i od broja 23 do broja 19, u MZ ‘’Švrakino Selo III’’.

Trenutno se vrše iskopi zemljanog materijala, te ugradnja nasipa i priprema tamponske podloge, kao i postavljanje drenaže, ivičnjaka i slivnika, te nivelisanje objekata za odvodnju, nakon čega će se raditi asfaltiranje ulice. Stanovnici ove ulice prvi put će dobiti asfalt ispred svojih kuća. U okviru LOT-a 2 Programa planirana je sanacija i asfaltiranje 15 lokalnih ulica, ukupne vrijednosti radova od 670.280 KM.

Završena je izgradnja potpornog zida u ulici Novopazarska 452A, zatim sanacija dijela ulice Kodžina od broja 123-133, kod br. 181-183. Saniran je i dio ulice Harisa Kurtovića do br. 70 izlaz na ulicu Novopazarska, ulice Doljanska od br. 3-15, dijela ulice Mihaljevska od br. 22-40. Također je urađena i sanacija dijela ulica Šehidska od br. 41-38 i Mihaljevska od br. 235-186.

U narednom periodu je planirana sanacija i asfaltiranje ulica Ferida Srnje od broja 65 do broja 47A, te od broja 9 do broja 29, zatim izgradnja pješačke staze u ulici Prnjavorska od broja 2 do broja 16. Radit će se i sanacija dijela ulice Vrbovska čikma od broja 70 do 62, te  sanacija dijela ulice Vrbovska od broja 30 do broja 40.

Također, predviđena je sanacija dijela ulice Branisalava Nušića od broja 121A do broja 121E, sanacija dijela ulice Andreja Andrejevića od broja 142 do broja 148, kao i sanacija dijela ulice Ramiza Hrvačića od broja 2 do broja 6, i od broja 54 do broja 32. Izvršit će se i sanacija dijela ulice Paljevska od broja 290 do broja 268.

Radio AS