Studenti Pravnog fakulteta UNSA započeli praksu u Federalnoj upravi policije

Prva grupa studenata Pravnog fakulteta Unverziteta u Sarajevu započela je praksu u Federalnoj upravi policije, na osnovu Memoranduma o razumijevanju, stručnoj saradnji i uzajamnoj podršci u istraživanjima u oblasti sigurnosti.

Direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić zaželio je studentima Pravnog fakulteta  dobrodošlicu, uz nadu da će prethodno znanje moći i praktično nadograditi kroz tu insituciju.

“Također je istaknut značaj saradnje Federalne uprave policije i visokoškolskih institucija, koja će biti nastavljena kroz uzajamnu podršku u oblastima naučno-stručne saradnje, organizacije i učešća u obukama, seminarima, radionicama i drugim specijalističkim modulima, ekspertnoj pomoći i razmjeni stručnjaka u unapređenju i izradi strategijskih dokumenata. Saradnja će biti i u programima osposobljavanja, stručnoj pomoći u istraživanju, kao i proučavanju problema od zajedničkog interesa, te načinima njihovog rješavanja”, saopšteno je iz Federalne uprave policije. 

Radio AS