Sudske takse građani od sada mogu kupiti u zgradi Općinskog suda u Sarajevu i glavnoj BH Pošti

Građani Kantona Sarajevo, ali i Federacije Bosne i Hercegovine od sada sudske takse mogu kupovati u zgradi Općinskog suda u Sarajevu, ali i u glavnoj BH Pošti u ulici Obala Kulina bana. Time se strankama olakšava i ubrzava korištenje sudskih usluga, saopšteno je iz Vlade KS.

Kako su naveli, problem je riješen zajedničkim naporom i angažmanom ministra finansija KS Afana Kalamujića, predsjednika Općinskog suda u Sarajevu Damira Batotića i vršioca dužnosti generalnog direktora JP BH Pošta Adisa Šehića.

“Ovo je jedan od pozitivnih primjera da državna uprava ne mora i ne treba da bude troma i da je uvijek na usluzi građanima”, kazao je ministar Kalamujić.

Ministar je dodatno istakao i da je otvaranje ovih prodajnih mjesta za sudsku taksu samo jedan od mnogih koraka koje državna uprava može preduzeti kako bi bila efikasnija i pružila bolju uslugu građanima. Ovaj uspjeh predstavlja pozitivan primjer kako suradnja između različitih institucija može donijeti konkretnu korist građanima, istovremeno smanjujući administrativne barijere i poboljšavajući pravosudni sistem.

Inicijator ove priče je predsjednik Suda Batotić koji je podsjetio da je Općinski sud u Sarajevu najveći prvostepeni sud i jedan je od najvećih sudova ne samo u Bosni i Hercegovini nego i regionu. Ima više od 500 zaposlenih i oko 100 sudija, te funkcionira na pet različitih lokacija, što svakako utječe na obavljanje poslova.

Jedan od problema s kojim se susreo je bio i problem naplate, odnosno, prodaje sudske takse. Iako Sud nije imao ništa sa prodajom sudske takse, Batotić je ipak pokrenuo inicijativu kako građani ne bi više morali obilaziti trafike po Sarajevu da kupe takse.

Danas je otvoreno prodajno mjesto u zgradi Općinskog suda u Sarajevu i glavnoj BH Pošti.

“Građani danas imaju mogućnost da na kvalitetniji način ostvare svoja prava u okviru onoga što im pruža Općinski sud u Sarajevu”, naglasio je Batotić.

“Kroz konstruktivnu saradnju svih aktera, rješenje ovog problema otvara put ka lakšem ostvarivanju prava građana u okviru pravosudnog sistema.

Ovo značajno poboljšanje ne samo što olakšava građanima pristup sudskim uslugama, već ima i značajan budžetski utjecaj. Na godišnjem nivou, prodaja sudskih taksi generira oko 320.000 transakcija, što čini oko tri miliona KM budžetskih prihoda”, rekli su iz Vlade KS.

Radio AS