Svečano otvoren Park u Kampusu UNSA: Univerzitet u parku – novi prostor za odmor i rekreaciju

U Kampusu Univerziteta u Sarajevu danas je svečano otvoren Park koji će, svojom organizacijom i namjenom prostora, okupiti studente, profesore, sportiste, umjetnike, kao i slučajne prolaznike, te im ponuditi mjesto za lični razvoj, obrazovanje, socijalizaciju, sport i rekreaciju.

Prof.dr. Rifat Škrijelj je istakao da je otvaranje Parka u Kampusu Univerziteta u Sarajevu za njega kao rektora UNSA veoma značajan trenutak.

“Kada sam 2016. započeo svoj rektorski mandat realnost ovog prostora na kojem smo se danas okupili bio je krajnje neprihvatljiv i neugodan ambijent uništene infrastrukture i zapuštenog prostora u potpunoj suprotnosti sa poimanjem urbanog i univerzitetskog prostora i zajednice”, podsjetio je rektor Škrijelj.

Naveo je i da se danas nalazimo u samom središtu jednog uređenog prostora zasnovanog na arhitektonsko-urbanističkom rješenju stručnjaka i osnovnom konceptu prostorne organizacije koji je vođen principom, ne parka u Univerzitetu, već Univerziteta u parku. 

“Kao što smo uredili park, tako uređujemo i druge procese koji su od strateškog značaja za održivi razvoj Univerziteta u Sarajevo. Budite uvjereni da će, poput ovog parka, i Univerzitet u cjelini biti ostvarenje vizija i znanja ljudi koji su iskreno posvećeni Univerzitetu u Sarajevu na dobrobit svih njegovih studenata i profesora”, naglasio je i poručio rektor Škrijelj.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto je istakao da se svaki napredak rađa iz nezadovoljstva, te da zadovoljni nikad nećemo biti ako ne napredujemo.

“Niko nije mogao biti zadovoljan prostorom Kampusa posljednjih decenija. Teško da je postojala eksplicitnija slika nebrige i bahatosti prethodnih vlada kao u mraku, šiblju i divljem rastinju Kampusa. Ne zaboravimo, ovaj prostor pored toga što je bio ruglo grada, predstavljao je i opasnu zonu”, rekao je premijer Forto.

Dodao je da je uložena velika energija u ovaj projekt.

“Nije bilo teško raditi, teži dio je bilo mijenjati svijest da je iznalaženje rješenja proces prema cilju, a izgovor da se ne može, neprihvatljiva opcija. Bilo je zadovoljstvo pratiti napredak radova u Kampusu, od čišćenja minskih naprava u prvoj fazi, do postavljanja šljunka na trim staze. Najljepši dio tek slijedi, a to su prizori sa studentima koji sjede na travi, porodice sa djecom, majke sa kolicima”, najavio je Forto.

Potcrtao je i da iako su tek počeli sa njegovim uređenjem, Kampus će u konačnici postati prostor dostojan Univerziteta, studenata i ovoga grada.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof.dr. Aleksandra Nikolić naglasila je da je sretna i ponosna na urađeno u Kampusu, na realiziranu drugu fazu uređenja ovog visokovrijednog prostora koji je bio van upotrebe, a danas je postao zelena oaza koja okuplja ljude, omogućava im da se relaksiraju i razmijene ideje i mišljenja. 

“Ponosna sam i na mlade kolege koji su ponudili moderna i kreativna rješenja za staru kotlovnicu, koja će uskoro postati epicentar kritičke misli, okupljanja i inovacija u oblasti učenja i poučavanja, te centar procesa internacionalizacije u KS”, kazala je ministrica Nikolić.

Naglasila je da je ovo jedna od aktivnosti koju Vlada KS i Ministarstvo poduzimaju kako bi omogućili transformaciju visokog obrazovanja s ciljem stvaranja modernog univerziteta bez zidova, odnosno univerziteta koji je dio društva koji pokreće promjene, unapređuje kvalitet življenja svakog pojedinca, ali i u društvu pronalazi inspiraciju za vlastiti razvoj. 

U svom obraćanju općinski načelnik, dr. Hasan Tanović istakao je da je lokalitet Kampusa Univerziteta u Sarajevu u prethodnim godinama predstavljao neuslovno i opasno mjesto za građane, zbog brojnih neiskorištenih i ruševnih objekata, te da se dolaskom nove administracije u Općinu Novo Sarajevo sasvim promijenio pogled i odnos prema Univerzitetu.

“Zahvaljujući rektoru, prof. Škrijelju, Vladi Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Fortom, učinili smo sve da otkočimo procese koji su godinama bili stopirani. Sada smo na dobrom putu, a ovo je jedan od prvih koraka na stvaranju jednog urbanog i modernog Novog Sarajeva i Sarajeva. Slobodno mogu reći da je do sada svaki korak bio produktivan i konkretan. Paralelno sa prvom fazom radova na uređenju zelenih i sportsko-rekreativnih površina u okviru Kampusa, po procjeni i nalogu nadležnih službi najprije je izvršeno rušenje dotrajalih objekata koji su predstavljali opasnost, kako za studente tako i za građane Novog Sarajeva, a za ove namjene Općina je izdvojila blizu 300.000 KM. Poslije toga, izvršeni su radovi na čišćenju parka i rekonstrukciji sadržaja na zelenim površinama južnog dijela Kampusa, nakon čega smo dobili ovaj lijepo uređeni park sa pješačkom i trim stazom”, obrazložio je detaljno načelnik Tanović.

Dodao je da će Općina Novo Sarajevo pružiti punu podršku i dati na raspolaganje sve svoje kapacitete kako bi Kampus dobio visokokvalitetan prostor i ugodno mjesto za odmor i rekreaciju svih naših građana.

Univerzitet u parku je projekt uređenja zelenih i sportskih površina u Kampusu Univerziteta u Sarajevu, čiji je cilj oživljavanje postojeće parkovske površine duž ulice Zmaja od Bosne, koji uključuje zaštitu postojećeg zelenila i novi koncept prostorne organizacije. Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija postojećih pješačkih staza, zamjena ulične rasvjete, klupa, te postavka približno 500 metara nove trim staze koja prati prirodni raspored drveća i rastinja. Predmetni obuhvat zelenih i sportskih površina podrazumijeva zeleni pojas na južnom dijelu Kampusa duž ulice Zmaja od Bosne, od Ambasade SAD do izlazne kapije prema naselju Pofalići.

Na ovom projektu je ostvarena izvanredna saradnja između Univerziteta u Sarajevu, Vlade Kantona Sarajevo, UNDP-a i Općine Novo Sarajevo, što je jasan pokazatelj da postoji spremnost svih aktera da se uključe i osiguraju da moderni Kampus Univerziteta u Sarajevu postane stvarnost. 

Danas je u Parku u Kampusu Univerziteta otvorena i izložba idejnih rješenja sanacije i rekonstrukcije objekta stare kotlovnice, te su predstavljena sva pristigla idejna rješenja na arhitektonski natječaj za Objekt br. 28 sa pripadajućim otvorenim prostorom između njega i objekta planirane Univerzitetske biblioteke u Kampusu Univerziteta u Sarajevu. 

• Prvu nagradu na arhitektonskom natječaju osvojio je prof.dr. Adnan Pašić i njegovi saradnici: Hajrudin Hadžiabdić, Ena Osmanović i Tarik Delić.

• Druga nagrada: Sirčo Jasmin i članovi tima: Melika Konjičanin, Emina Alić i Emir Pulo

• Treća nagrada: Dinko Peračić i članovi tima: Marin Dvornik, Martin Sarić, Miranda Veljačić i Lana Žaknić.

Radio AS