Tanović i Novalić održali radni sastanak o nastavku projekta izgradnje Prve transverzale

Na inicijativu načelnika Općine Novo Sarajevo Hasan Tanovića i premijera Vlade Federacije BiH Fadila Novalića, u zgradi Općine danas je održan sastanak na temu nastavka realizacije projekta izgradnje Prve transverzale.

Na sastanku su prisustvovali premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić sa saradnicima, načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović sa saradnicima, predstavnici JP Željeznice FBiH, JP Ceste Federacije BiH, Vlade Kantona Sarajevo, Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom prezentovan je prijedlog rješenja problema sa izmještanjem objekata firme Penny Plus, a koji se trenutno nalaze na trasi izgradnje I transverzale. Predložena je nova lokacija u neposrednoj blizini, u skladu sa važećim Regulacionim planom, a  koja je dijelom u vlasništvu JP Željeznice FBiH.

Pored ovog projekta, na sastanku je prezentovan i idejni projekat izgradnje brze gradske ceste koja se treba spojiti sa I transferzalom, Velešićima i dalje prema Vogošći, a gradila bi se uz željeznički koridor. Izradu idejnog projekta finansira Vlada Federacije BiH.

Načelnik Tanović i premijer Novalić dogovorili su da će se nastaviti intenzivnija saradnja sa svim ključnim subjektima u realizaciji pomenutih projekata kako bi se prevazišli potencijalni problemi i na vrijeme reagovalo.

Radio AS