Tanović: Korak smo bliže ostvarenju kapitalnog projekta Park-šuma Hum

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović sa saradnicima obišao je radove na sanaciji klizišta K4 na lokalitetu Hum, jednom od značajnijih projekata Općine Novo Sarajevo.

Trenutno se izvode radovi na izgradnji drenažnog sistema i čišćenje Humskog potoka čime će se obezbijediti kvalitetnija odvodnja, te sniženje nivoa podzemnih voda u zoni aktivnih klizišta.

“Sanacija ovog klizišta jedan je od osnovnih preduslova za drugi i puno veći, značajniji kapitalni projekat Općine Novo Sarajevo dugo najavljivani Park-šuma Hum kojem smo ozbiljno pristupili. Kako bi se taj Sportsko-rekreativni sadržaj mogao razvijati jedan od preduslova je bilo saniranje nekoliko manjih i sanacija ovog velikog klizišta”, rekao je načelnik Tanović.

Klizište K4 nalazi se na lokalnom putu Bušća – Pofalići na području općine Novo Sarajevo i jednim manjim dijelom na teritoriji općine Vogošća. Jedno je od najvećih klizišta na teritoriji Općine i obuhvata površinu od oko 10 hektara, a dužina klizišta je oko 800metara. Dužina planirane drenaže iznosi približno 1.500metara, prosječna dubina drenaže je 4,5metara.

Vrijednost projekta je oko 885.000 KM, od čega je Općina Novo Sarajevo izdvojila sredstva u iznosu od 350.000 KM, Federalno ministarstvo prostornog uređenja 200.000 KM, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 102.000 KM i Kantonalna uprava civilne zaštite 98.000 KM.

Realizacijom ovog projekta će se stabilizovati postojeći teren i osigurati objekti infrastrukture na ovom lokalitetu. Stvorit će se pretpostavke i za povezivanje dvije lokalne zajednice, Novo Sarajevo i Vogošća, izgradnjom lokalne saobraćajnice kojom će se rasteretiti gradski saobraćaj prema Vogošći.

Radio AS