TZKS: Jačanje saradnje i koordinacije na svim nivoima vlasti u cilju napretka turizma

Bolja saradnja i koordinacija ključni su razlozi sastanka potpresjednika Federacije Bosne i Hercegovine Igora Stojanovića i v.d. predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo Harisa Fazlagića.

Radu Turističke zajednice KS data je podrška s nivoa Federacije BiH, te obećana pomoć u budućem djelovanju i realizaciji projekata koje radimo u cilju razvoja i promocije turizma u KS, ali i Federacije BiH.

Dogovoreni su zajednički angažmani i djelovanja u turističkom sektoru, te stvaranje boljih uslova rada, uz rješenja problema kao što je siva ekonomija i jačanje saradnje sa organima porezne uprave, saopšteno je iz Turističke zajednice KS.

Stojanović i Fazlagić su razgovarali o mogućnostima prilagodbe zakona o turizmu zbog uspješnijeg djelovanja i rada Turističke zajednice KS, a čime bi se ostvarili ranije zacrtani ciljevi i unaprijedilo poslovanje u turističkom sektoru. 

“Turistička zajednica KS aktivno radi na uvezivanju i saradnji sa akterima pozitivnog djelovanja i razvoja turizma, a ovim sastankom dobili smo novog partnera na nivou Federacije BiH, s ciljem što boljih rezultata turističkog prometa”, navodi se u saopštenju Turističke zajednice KS. 

Radio AS