U četvrtak sjednica Doma naroda FBiH, na dnevnom redu dva bitna zakona

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine će na predstojećoj sjednici razmatrati izmjene i dopune dva bitna zakona, kao i izvještaje o poslovanju nekoliko preduzeća.

Bit će razmatrani prijedlog izmjena Zakona o radu i prijedlog o dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda. Traži se da se izmjene i dopune ovih zakona razmatraju po hitnom postupku.
Vlada FBiH je predložila izmjenu stava 1. Člana 114. Zakona o radu koji trenutno glasi:

“Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa dužan je u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava”.

Predloženo je da se riječi “dužan je” zamijene rječju “može”.

Predložena je i izmjena stava 3. također Člana 114. Zakona o radu koji trenutno glasi:

“Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stava 1. ovog člana, osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom”.

Nakon izmjena, stav. 3 bi trebao glasiti:

“Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji je prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stava 1. ovog člana, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa”.

Delegat HDZ-a Ivo Tadić je predložio da se članu 12a. doda još jedan, treći stav Zakona o pripadnosti javnih prihoda, a čiji je sadržaj sljedeći:

“U slučaju izmjene formule iz ovog zakona, izuzetno od stava 2. ovog člana, Federalno ministarstvo finansija može u toku godine donijeti propis kojim će se odrediti pojedinačna učestvovanja kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih javnih kantonalnih ustanova za ceste u prihoda od indirektnih poreza i način raspoređivanja tih prihoda za preostali dio tekuće godine”.

Podsjećamo, Dom naroda Parlamenta FBiH je sredinom februara usvojio izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, a ranije je to učinio i Zastupnički dom. Ove izmjene podrazumijeva da se sljedeće godine ponder 2 za Kanton Sarajevo smanji na 1,4, a godinu poslije na 1,3. To će značiti nekoliko desetina miliona KM manje u budžetu Kantona Sarajevo. Novčana razlika raspodijelit će se po ostalim kantonima.

Dom naroda Parlamenta FBiH će razmatrati i izvještaje o poslovanju BH Pošte, Hrvatske pošte, BH Telecoma i Eroneta. Sjednica je zakazana za četvrtak, 26. maj.

klix.ba

Radio AS