U Kantonu Sarajevo će biti uspostavljen audiovizeuleni prenos koji će uvezati sve raskrsnice

U cilju poboljšanja sigurnosti u saobraćaju, a samim tim sprječavanja nezgoda na cestama, u Kantonu Sarajevo će biti uspostavljen audiovizuelni prijenos koji će uvezati sve raskrsnice i druga važnija područja u kantonu.

“Svi procesi digitalizacije koje smo pokrenuli imaju za cilj pojačavanje efikasnosti rada naše policije, a samim tim i jačanje sistema sigurnosti”, saopćio je ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica.

Ističe da je dalje u planu projekat osnivanja najmodernijeg operativno-komunikacijskog centra u kojem će se audio i video prijenosom uvezati sve raskrsnice i druga važnija područja u Kantonu Sarajevo. Važna karika je izgradnja nove zgrade MUP-a KS prema kojoj se, kako kaže Katica, ide ubrzanim korakom.

Ministarstvo saobraćaja KS je trenutno u procesu instaliranja neophodnih optičkih kablova, a do sredine 2025. godine očekuje se završetak ovog procesa.

“Do tada krećemo u proces nabavke nove opreme i modernizacije postojećih kapaciteta kako bi spremni dočekali 2025. godinu”, dodao je Katica.

Novi operativno-komunikacijski centar će se fokusirati na prediktivnu analizu imajući na raspolaganju sistem praćenja svakog policijskog vozila na terenu, što će u konačnici omogućiti jednostavnije sprečavanje nepovoljnih situacija i prekršaja, ali i povećati brzinu djelovanja naših službenika.

Radio AS