U Kantonu Sarajevo najavljena revizija licenci izdatih turističkim agencijama

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić najavio je reviziju licenci izdatih turističkim agencijama. Istakao je da je riječ o prvoj reviziji licenci.

Delić je ranije ove godine nakon provedene konkursne procedure Indiru Ibričić imenovao za direktoricu kantonalne Direkcije za turizam, čime je ova direkcija, kako je navedeno, zvanično počela s radom. Direkcija je osnovana 2008. godine.

S obzirom na to da je kantonalno Ministarstvo privrede, shodno Zakonu o turizmu, nadležno za izdavanje, obnovu i reviziju licenci koje se izdaju turističkim agencijama, Direkcija za turizam krenula je u sortiranje i formiranje registra izdatih licenci kako bi se uspostavio, kako je istaknuto, funkcionalan sistem.

“Ministarstvo nije imalo sektor koji bi se bavio isključivo turizmom, iako je riječ o jednoj od naših najrazvijenijih grana privrede. Sve što se tiče turizma je neophodno dovesti u red i napraviti sistem koji će funkcionisati i kojim će biti zadovoljni svi korisnici naših usluga. Stoga je jedan od prvih poduzetih koraka Direkcije za turizam upravo revizija izdatih licenci turističkim agencijama kojima su licence istekle ili su pred istekom”, ukazao je Delić.

Naglasio je da je Ministarstvo privrede, odnosno Direkcija za turizam zatražila od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) da provjeri da li su u dosadašnjem postupku inspekcijskih nadzora utvrđene nepravilnosti u poslovanju 29 turističkih agencija kojima su licence istekle ili su pred istekom kako bi se daljnji tok revizije mogao neometano nastaviti.

“Nakon uvida u evidenciju rada tržišno-turističkih inspektora, utvrđeno je da zaključno sa 21. oktobrom ove godine nisu utvrđene nepravilnosti niti poduzimane mjere prema ovim agencijama, što je nama dovoljno da nastavimo reviziju kako bi se ista što prije završila, a agencijama produžile licence”, izjavio je Delić.

Ukazao je da agencije mogu neometano raditi dok traje revizija, a Direkcija za turizam će ih obavijestiti o potrebi dostavljanja zahtjeva i neophodne dokumentacije za obnovu licenci.

“Agencije koje su već ranije dostavile dokumente, njih neće morati dostavljati ponovo ako je dokumentacija potpuna. Ako je dokumentacija nepotpuna, dostavit će samo dokumente koji nedostaje”, obrazložio je resorni ministar.

Revizija licenci zakonska je obaveza Ministarstva privrede i to svake tri godine, shodno članu 25. Zakona o turizmu Kantona Sarajevo. U novom Zakonu o turizmu, čiji je prijedlog u pripremi, važenje licenci produženo je sa tri na pet godina sa ciljem da se turističkim radnicima smanje troškovi i obaveze koje proističu iz procedura obnove licenci, saopštili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS