U Kantonu Sarajevo se neće uvoditi restriktivnije epidemiološke mjere

Nakon današnje sjednice, Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo odlučio je se neće uvoditi epidemiološke mjere protiv koronavirusa.

Kako su saopštili iz Vlade Kantona Sarajevo, ukupan broj prijavljenih pozitivnih na virus je 127, dok je dnevni broj u proteklih sedam dana iznosio 106. U posljednja 24 sata oporavilo se 107 osoba, hospitalizirane su 53 osobe, od toga je 43 sa, kako je navedeno, akutnom infekcijom. Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) 34 pacijenata imaju akutnu infekciju, dok je 10 na opservaciji. U Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” ukupno je devet pacijenata na liječenju.

Udio nevakcinisanih pacijenata među hospitaliziranim je 73.58 posto.

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo je stava da trenutna epidemiološka situacija ne nalaže uvođenje restriktivnijih mjera. Građani se pozivaju na oprez te se preporučuje vakcinacija protiv koronavirusa, provjetravanje zatvorenih prostorija, prakticiranje higijene – pranje ruku, prekrivanje nosa i usta pri kašljanju i kihanju te nošenje maski u zatvorenim prostorijama u kojima se nalazi veći broj osoba.

Kako je naglašeno, kantonalno Ministarstvo zdravstva više ne izdaje rješenja o izolaciji, kantonalni MUP i inspekcija nisu dužni da vrše kontrolu izolacije, a brigu o osobama pozitivnim na virus i praćenju njihovih simptoma nastavlja voditi nadležni porodični ljekar koji određuje bolovanje.

Predloženo je normalno odvijanje nastave u obrazovnim ustanovama. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u Kantonu Sarajevo, Krizni štab je procijenio da se nastava u svim ustanovama može odvijati u klupama. Epidemiološka situacija će se u kontekstu nastave nastaviti pratiti te će Krizni štab, u slučaju pogoršanja, donositi restriktivnije mjere.

Napomenuto je da je obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno dva metra u svim zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, i to u ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe, ustanovama koje zbrinjavaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe sa duševnim smetanjama, kazneno-popravnim ustanovama i drugim ustanovama socijalne zaštite, kao i u sredstvima javnog prijevoza.

Za prijem onih pacijenta na hospitalizaciju, koji nemaju kliničke znakove zaraze koronavirusom, Krizni štab smatra da je dovoljan antigen test, a procjenu o tome da li je potreban PCR test radi ljekar ustanove prilikom prijema. Sigurni klinički znakovi zaraze imaju, kako je istaknuto, svoj put, kao što je to bio slučaj do sada, u skladu sa kriznim planovima pripravnosti i odgovorima na pojavu koronavirusa.

Nalaženo je Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da nabavi lijek Remdesivir i dovoljne količine antigen testova za potrebe domova zdravlja.

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo preporučuje i vakcinaciju četvrtom dozom za sve osobe iznad 60 godina, imunokompromitirane, onkološke pacijente i osobe sa pridruženim komorbiditetima. Vakcinacija protiv koronavirusa se odvija na svim punktovima porodične medicine svih organizacionih jedinica domova zdravlja Kantona Sarajevo, saopštili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS