U Kantonu Sarajevo u 2022. građanima izdato 2.268 odobrenja za nabavku vatrenog oružja

U Kantonu Sarajevo (KS) je tokom 2022. godine fizičkim osobama izdato 2.268 odobrenja za nabavku vatrenog oružja te 2.057 oružnih listova, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova KS (MUPKS).  

Istovremeno, u sklopu aktivnosti na oduzimanju nelegalno posjedovanog oružja, koje su preduzeli pripadnici Uprave policije MUP-a KS u toku 2022. godine, oduzeto je 17 pušaka i 69 pištolja.

U odgovoru na Fenin upit u vezi s mjerama opreza kada se radi o posjedovanju i postupanju s vatrenim oružjem, iz MUP-a KS upozoravaju kako se oružje i municija moraju čuvati tako da nisu dostupni neovlaštenim osobama, a naročito djeci, odnosno maloljetnicima.

Nadalje, ističu kako se oružje i municija moraju čuvati zaključani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene upotrebe.

Iz resornog ministarstva, također, napominju i kako će se novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.000 KM kazniti svako ko oružje i municiju ne čuva na sigurnom mjestu tako da nije moguć pristup oružju neovlaštenim osobama.

Na upit u vezi s procedurom za nabavku i držanje oružja, a u kontekstu sa sigurnosnim rizicima, iz MUP-a KS pojašnjavaju kako je postupak dobijanja odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja i izdavanje oružnog lista, kao i postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje isprava o oružju u KS-u reguliran odredbama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (ZONDINOM) i odredbama Pravilnika o izgledu i sadržaju obrazaca isprava o oružju, uključujući i zahtjev za izdavanje isprava o oružju i drugih dokumenata.

“U skladu sa članom 9. spomenutog zakona, zahtjev za odobrenje nabavke oružja, uz dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, podnosi se policijskoj upravi – organizacionoj jedinici Uprave policije MUP-a KS, na čijem području fizičko lice kao podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno na kojem je registrirano sjedište pravnog lica ili poduzetnika kao podnosioca zahtjeva”, preciziraju iz MUP-a KS.

Kako nadalje navode, nakon prijema rješenja kojim se odobrava nabavka vatrenog oružja, a koje važi šest mjeseci od izdavanja, fizička osoba, u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja, podnosi pisani zahtjev za registriranje oružja i izdavanje oružnog lista nadležnoj policijskoj upravi.

(Fena)

Radio AS