U Kantonu Sarajevo u funkciji E-GRUNT: Olakšana prijava i odjava prebivališta i boravišta

Od danas, 17. maja, u Kantonu Sarajevo je proces prijave i odjave prebivališta i boravišta biti umnogome olakšan i to aktiviranjem E-GRUNTa.

Sigurno vas je uvijek nervirala činjenica da svaki put prilikom zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata morate priložiti dokaz o vlasništvu zemljišta – zemljišnoknjižni (ZK) izvadak, te iznova i iznova predavati isti dokument, a uz sve to ste izgubili puno vremena čekajući u redu.

Od 17. maja ove godine, taj problem će biti riješen. Potpisivanjem sporazuma o uvjetima i načinu neposrednog pristupa, povezivanja i uvida u elektronsku evidenciju zemljišnjih knjiga za nekretnine Kanton Sarajevo postaje prvi kanton s aktivnim E-GRUNTom.

U postupcima prijave i odjave prebivališta i boravišta, građani Kantona Sarajevo više neće morati prilagati ZK izvadak, jer će uposlenici MUP-a KS imati mogućnost uvida, pretrage i štampe izvoda iz elektronske evidencije zemljišnjih knjiga za nekretnine KS. Napominjemo da se ova pogodnost odnosi na lica sa uredno popunjenim ZK izvatkom.

Tako je sistem E-GRUNT od danas i zvanično aktivan.

“Kako smo i najavljivali, od današnjeg dana proces prijave i odjave prebivališta/boravišta je uveliko olakšan. Ukoliko je vrijeme da izvadite novu ličnu kartu, proces će biti dosta brži. Pored novih službenika koji su rasteretili redove u šalter salama, od danas imate novu olakšicu. Dođite do šalter sale, popunite zahtjev/odobrenje za korištenje podataka i prilikom preuzimanja lične karte više niste u obavezi priložiti ZK izvadak”, naveli su iz MUP-a KS.

U pripremi ove aktivnosti učestvovali su Federalno ministarstvo pravde, Općinski sud u Sarajevu, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

(Klix.ba)

Radio AS