U KJU Porodično savjetovalište uspostavljeno odjeljenje za primarnu prevenciju i ranu intervenciju

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović posjetile su danas Kantonalnu javnu ustanovu “Porodično savjetovalište”.

Povod posjete je uspostava odjeljenja za primarnu prevenciju i ranu intervenciju u okviru ove javne ustanove.

Tom prilikom je održan radni sastanak radi koordiniranja daljih aktivnosti uspostave sistema ranog rasta i razvoja, a sve s ciljem uspješne realizacije Programa Vlade KS za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo.

Pomenuti Program obuhvata aktivnosti i obaveze u resorima odgoja i obrazovanja, socijalne zaštite, rada, kao i zdravstva.

Ministrice Hota-Muminović i Prvulović su izjavile da su zadovoljne do sada poduzetim aktivnostima i realiziranim obavezama u svim resorima, a iskoristile su priliku da se zahvale i ovoj ustanovi na doprinosu u uspostavljanju pomenutog sistema.

Radio AS