U Sarajevu će biti održan 25. kongres balkanskog stomatološkog društva

U periodu 19-21. 05. 2022. godine u Sarajevu u hotelu Hills održati 25. kongres balkanskog stomatološkog društva (BaSS). Radi se o najpoznatijem regionalnom stomatološkom kongresu na Balkanu i najvećem regionalnom stomatološkom skupu u 2022. godini.

Kongresu će prisustvovati više stotina posjetilaca iz svih 10 balkanskih zemalja, a bogat i raznovrstan naučni program obuhvata predavače iz regije Balkana, Njemačke, Poljske Italije i Sjedinjenih Američkih Država. Kongres prati i raznovrsna dentalna izložba sa više od 30 sponzora i izlagača.

Balkansko društvo stomatologa (Balkanian stomatological society) je udruženje internacionalnog karaktera u regionu Balkana sastavljeno od nacionalnih udruženja njegovih 10 zemalja članica, i to: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Kipar, Grčka, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska.

Prvi Kongres je održan 1996. godine u Solunu u Grčkoj, a do sada se ovaj skup u BiH održao dva puta, i to 11. BaSS kongres 2006. godine u Sarajevu, te 21. BaSS kongres u Banja Luci.

Udruženja Stomatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Udruženje Stomatologa Republike Srpske zajednički organizuju ove i domaće kongrese već decenijama, zajednički predstavljaju stomatološku struku i Bosnu i Hercegovinu u Vijeću Balkanskog stomatološkog društva.

Radio AS