U Sarajevu otvoren Centar za migrante maloljetnike koji sami dolaze u BiH

Isusovačka služba za izbjeglice je u Sarajevu otvorila Prihvatni centar za maloljetnike, tražitelje azila i ranjivu djecu bez pratnje i razdvojenu djecu

Talas migracija koji je zahvatio cijeli svijet nije zaobišao ni Bosnu i Hercegovinu. Tokom godina sistem zbrinjavanja ljudi u tranzitu podrazumijevao je formiranje prihvatnih centara, brigu, pružanje pomoći, kao i proces praćenja svih koraka za one koji su se na tom putu zatekli u našoj zemlji.

“Posebnu kategoriju u jednom takvom procesu čine djeca. Da, u našu zemlju dolaze djeca svih uzrasta koja su bez pratnje, ranjiva i koja su u tranzitu kroz Bosnu I Hercegovinu. Takva djeca moraju biti adekvatno zbrinuta”, saopšteno je.

Upravo zato u Sarajevu je Isusovačka služba za izbjeglice otvorila Prihvatni centar za maloljetnike tražitelje azila i ranjivu djecu bez pratnje i razdvojeni djecu podržan od strane: Ministarstva sigurnosti BiH, Caritasa Švicarske, Swiss Solidarity i Caritasa BiH kroz projekt “Podrška ranjivoj grupi djece i izbjeglicama na putu kroz Bosnu i Hercegovinu” i projekta BRAT “Balkanska ruta: Prihvat u tranzitu”

“Centar je fokusiran na pružanje sveobuhvatne podrške djeci nudeći širok raspon usluga. Djeca moraju biti zaštićena i dok je onih koji rade na njihovom zbrinjavanju ona su u Centru sklonjena od svega što predstavlja izazov i opasnost.

Važna je spoznaja da u Centru imaju sve i da dok su tu imaju tople obroke, krov nad glavom, medicinsku njegu, čistu odjeću i obuću. Najvažnije od svega imaju ljude koji o njima brinu 24 sata, tako da se niko od njih nijednog trenutaka ne osjeća usamljeno iako su kilometrima daleko od svojih porodica”, saopšteno je.

Radio AS