U Sarajevu otvorena konferencija Međunarodne policijske asocijacije

Pozdravnim obraćanjima domaćina i zvaničnika, večeras je u Vijećnici započela VII balkansko-jadranska regionalna konferencija Međunarodne policijske asocijacije (IPA), u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Globalne inicijative (GI-TOC).

Konferencija, koja traje do 20. novembra 2022. godine, bavi se pitanjima krijumčarenja ljudi u pokretu/migranata i borbom protiv trgovine ljudima na zapadno-balkanskoj ruti te aktuelnim izazovima, trendovima i dobrim praksama, kroz prizmu policijskih snaga. Konferenciji prisustvuju IPA delegacije s područja EU, zemalja regiona, kao i predstavnici agencija za provođenje zakona iz BiH, te predstavnici međunarodnih organizacija, akademske zajednice…

Konferencijom se želi ukazati na snagu i važnost saradnje vladinog i nevladinog sektora o pitanjima migracija, te pokazati primjere dobre prakse, ali i naučene lekcije na nivou Bosne i Hercegovine s aspekta policijskih snaga. Također, ova konferencija je prilika da se razmotre buduće aktivnosti, dalje povezivanje IPA sekcija i njihovih članica, podrška novim IPA sekcijama, kao i budućim domaćinima balkansko-jadranske konferencije.

Obraćajući se prisutnima na otvaranju konferencije, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica izrazio je čast što vidi svečane uniforme kolegica i kolega iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Rumunije, Njemačke, Kipra, Grčke, Bosne i Hercegovine, a posebne čestitke uputio je novoj članici IPA-e, Albaniji.

“Imajući u vidu da su večeras među nama kolegice i kolege iz zemalja regije i dijela Europske unije, ne mogu a da ne istaknem još jednom krilaticu ovog našeg susreta večeras, a to je ‘Snaga policije je u nama'”, naveo je ministar Katica.

Kako je rekao, nije bilo teško donijeti odluku da se ministarstvo kojim rukovodi uključi u organizaciju konferencije. MUP Kantona Sarajevo, kako je objasnio, učešćem u ovom događaju želi ukazati na važnost kontinuirane saradnje s civilnim sektorom koja, kada je ovako dobro organizirana i usmjerena, jedino može proizvesti dobre rezultate u najboljem interesu za društvo u cjelini.

“Policijski posao je izuzetno kompleksan i traži od nas da u jednom danu ispratimo sva dešavanja koja u većini slučajeva nisu proizišla iz nečije dobre namjere i da u svakom tom momentu policajac-službenik mora ostati nepristran, transparentan i u potpunosti predan vladavini zakona – to često liči na borbu s vjetrenjačama. Shodno tome, kroz pojavu raznih migracijskih trendova i kretanja u našem društvu, predstavnici zakona se sve više susreću s jednom od najugroženijih kategorija ljudi – žrtvama trgovine i krijumčarenja, čije se teške sudbine često opisuju kao jedini put ka njima zacrtanoj slobodi i nekom boljem životu”, obrazložio je ministar Katica.

Kako je dodao, baš tragom tih činjenica žele iskoristiti ovaj susret za temu “Krijumčarenje ljudi u pokretu/migranata i borba protiv trgovine ljudima na zapadno balkanskoj ruti – aktuelni izazovi, trendovi i dobre prakse kroz prizmu policijskih snaga”.

“Ovo je jedan važan aspekt kojem mi, kao organizatori iz policijskih sektora, želimo dati važan akcent kroz sutrašnju konferenciju. Panelistkinje i paneliste smo birali pažljivo, dajući fokus na struku, znanje i iskustvo. Uvjeren sam da će ovaj događaj biti jedan važan segment u mozaiku rada svih naših policijskih agencija. Od srca vam želim sretan rad i dobre radne rezultate”, zaključio je ministar Katica.

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo i predsjednik Komisije za sigurnost Skupštine KS Elvedin Okerić naveo je da svaka država u svom sistemu ima odgovarajuće sigurnosne i policijske strukture, čija je glavna uloga osigurati vladavinu zakona, jednakih za sve građanke i građane, čemu teži i Kanton Sarajevo kroz svoje sigurnosne i policijske strukture.

“S našom postavkom Vlade KS, mi težimo kontinuiranoj uspostavi dvosmjernog sistema komunikacije kako bi bili u prilici da pravovremeno detektujemo, a onda i odgovorimo na sve prioritete koji tim putem dolaze do našeg sigurnosnog sektora, a sve u cilju pružanja adekvatnog i potpunog odgovora na potrebe našeg društva s aspekta policijskog posla. Organizacijom VII balkansko-jadranske regionalne konferencije Međunarodne policijske asocijacije u Sarajevu želimo poslati jasnu poruku da je saradnja različitih nivoa vlasti, zajedno s civilnim sektorom, temelj u pristupu na zadatu temu, a to je krijumčarenje i trgovina ljudi. Kroz policijski posao, ali onda i sa socijalnog aspekta od velike je važnosti da to bude multisektoralno, holistički, gdje je poseban akcent na rad sa samim žrtvama, te se iskreno nadam da će sutrašnja konferencija struke, iskustva, zvanja biti jedan od pokretača u tom pravcu rada”, naveo je predsjedavajući Okerić.

Potpredsjednik svjetske IPA Kyriakos Karkalis u svom govoru istakao je da je IPA najveća policijska organizacija na svijetu i da broji skoro 500.000 članova, s tendencijom rasta.

“U našoj agendi je da promoviramo solidarnost, humanizam za sve, ne samo policajce”, objasnio je Karkalis, naglasivši važnost teme ove konferencije.

Predsjednik IPA BiH – Asocijacije policajaca u BiH Aleksandar Grčić istakao je da je IPA jedina međunarodna strukovna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, rang, jezik, pol, religiju i svjetovni nadzor. Politički i poslovno je potpuno nezavisna í nevezana za bilo koju drugu organizaciju, udruženje ili instituciju.

“S obzirom na to da IPA, kako na svjetskom tako i na nivou Bosne i Hercegovine želi njegovati odnose i međusobnu pomoć između službujućih policajaca u zemlji i inostranstvu, te olakšati razmjenu iskustava na policijskom području i podupirati međunarodnu policijsku saradnju organizacijom ove konferencije stavljamo jak pečat na temelje naše vizije i misije”, naveo je Grčić.

Koordinatorica za BiH Globalne inicijative Anesa Agović podsjetila je da je misija Globalne inicijative jeste unapređenje analize, poticanje djelovanja protiv organiziranog kriminala i podrška razvoju otpornosti na organizirani kriminal, kako bi se smanjio negativan utjecaj organiziranog kriminala i korupcije na ljude, životnu sredinu, privredu i države.

“Snaga naše Globalne inicijative jesu ljudi posvećeni borbi protiv organiziranog kriminala, sistem upravljanja unutar organizacije, konceptualni pristup radu, kao i raširena mreža naših saradnika i partnera”, navela je Agović

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović istakao je da je tema zbog koje su se učesnici okupili iziskuje ozbiljnu pažnju.

“Značajna je i vaša misija kao Međunarodnog policijskog udruženja da najprije njegujete prijateljske odnose, a da se potom i međusobno pomažete, te razmjenjujete iskustva – ovoga puta u vezi s borbom protiv krijumčarenja ljudi u pokretu i protiv trgovine ljudi na zapadno balkanskoj ruti, a na čemu vam je Grad Sarajevo zahvalan, odnosno iznimno cijenimo sve što radite kako u službi u svojim državama, kada je riječ o aktivnim policajcima, tako i na polju međusobne saradnje”, naveo je predsjedavajući Ademović.

U okviru konferencije sutra će biti održana cjelodnevna Panel diskusija o temi ”Institucionalni odgovor na trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata”.

Radio AS