U “Smiljevićima” se gradi nova ploha od 5.000 metara kvadratnih

Članovi Komisije za praćenje realizacije i izradu Programa aktivnosti na sanaciji i izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom (RCUO) “Smiljevići” u Sarajevu za 2022. godinu danas su obišli radove na izgradnji komunalne plohe na površini od 5.000 metara kvadratnih.  

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa KJKP “Rad” u 2021. godini uspješno je realiziralo javnu nabavku za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za izgradnju plohe. Kao  najpovoljniji izvođač  izabrana je sarajevska kompanija “Bosman”.

Vrijednost ugovora, za čiju realizaciju je Ministarstvo osiguralo finansijska sredstva, je 642.946,22 KM. Građevinski radovi izvode se pod nadzorom stručnog tima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Abid Mulaomerović, rukovodilac radne jedinice Deponija pri KJKP “Rad” i član Komisije objasnio je da su prije nekoliko dana počeli radovi na izgradnji multibarijerne zaštite, odnosno zaštite tla na odlagalištu komunalnog otpada.

“Prvo se postavlja geokompozit, koji je zamjena za glinu, u visini od 80 do 100 cm, nakon toga hrapava folija te geotekstil. Nakon toga dolazi frakcioni granulat od 32 milimetra, prvenstveno za sabiranje gasova. Bit će urađen drenažni sistem  za odvodnju procjednih voda koje se stvaraju iz komunalnog otpada na ovom odlagalištu”, objasnio je Mulaomerović.

Kako je rekao, svi proizvodi koji se ugrađuju su cerfificirani i zadovoljavaju najstrožije evropske kriterije kada je riječ o ovoj oblasti. Prenoseći planove izvođača radova, kaže da će, ako vremenski uslovi to dozvole, radovi će biti gotovi za 20-ak dana.

“Sa količinama otpada koje nam trenutno dolaze, nova ploha od 5.000 metara kvadratnih poslužit će za odlaganja otpada u narednih šest mjeseci”, naveo je Mulaomerović.

Kako ističu iz Komisije, Ministarstvo će u narednom periodu provesti i procedure javnih nabavki za izradu projektne dokumentacije za daljnje proširenje plohe za odlaganje komunalnog otpada na površini od 37.000 m2. Međutim, kako bi se vijek trajanja deponije “Smiljevići” produžio, Ministarstvo će u narednom periodu, a u saradnji sa “Radom” raditi na promoviranju i podizanju svijesti građana za odvojeno prikupljanje otpada na mjestu nastanka otpada.

Komisija je danas tokom obilaska bila u u slijedećem sastavu: predsjednica Dženita Viteškić, dipl. ing. hem., te članovi Nermina Kurtović, bach. oec; doc. Venera Simonović, dipl. ing. građ.; Namira Tanković, dipl. ing. građ.; mr. sc. Abid Mulaomerović, dipl.ing.maš.; mr. sc. Indira Kozica, dipl. ing. hem. te Marko Tolić, dipl. pravnik. 

Radio AS